ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า บริจาคโลหิตได้หรือไม่?

ถามกันเข้ามากกับคำถามที่ว่า “หากโดนสุนัขกัด หรือแมวขีดข่วน และฉีควัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” จะสามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่? ไปฟังคำตอบกันเลยค่ะ…

ประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวน แพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านงานบริการโลหิต ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ พร้อมอัพเดตนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านงานบริการโลหิตที่ทันสมัย ในงานประชุมวิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 ในหัวข้อ “การขับเคลื่อนงานบริการโลหิตเพื่อก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0” ในวันที่ 26-29 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน กรุงเทพฯ

49 ปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

49 ปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 13 ตุลาคม 2561 มุ่งสู่การบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน 100 %ให้สำเร็จในปี พ.ศ. 2563 ตามแนวทางขององค์การอนามัยโลก และก้าวสู่ปีที่ 50 ด้วยนโยบายสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในภูมิภาคเอเชีย

ธาลัสซีเมีย โลกพันธุกรรม รู้ทันป้องกันได้

เสวนาเรื่อง ” ธาลัสซีเมีย โรคพันธุกรรม รู้ทันป้องกันได้” อ.พญ.สุภานัน เลาหสุรโยธิน “การตัดต่อยืน รักษาโรคธาลัสซีเมีย นวัตกรรมใหม่ ไม่ต้องถ่ายเลือด” ผศ.นพ.อุณณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์