50yrs NBC Run For Lives – วิ่งช่วยชีวิต 50 ปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

50yrs NBC Run For Lives – วิ่งช่วยชีวิต 50 ปี ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนคนไทยวิ่งเพื่อแสดงพลังของการเป็นผู้ให้ วิ่งที่ไหน เมื่อไรก็ได้ พิชิต 50 กิโลเมตร เฉลิมฉลองในวาระ 50 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

#50yearsNBCmoveforwardtogether     

#NBCTRC50th

วิธีการสมัครและระยะวิ่ง

ค่าสมัคร  350 บาท วิ่งสะสมระยะทาง 50 กิโลเมตร ได้รับเสื้อ เหรียญวิ่ง  E-Bib และ E-Certificate

สมัครได้ที่ https://race.thai.run/NBCTRC50th

ระยะเวลาในการวิ่ง

ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2562

การส่งผลวิ่ง

  • ตั้งเเต่วันที่ 11 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2562 เวลา 24.00 น.
  • ส่งผลวิ่งได้ที่ https://vr.thai.run/NBCTRC50th จับระยะด้วยนาฬิกาวิ่ง หรือ app ที่ใช้จับระยะวิ่ง เช่น Strava, Runtastic, Endomondo, RunKeeper ฯลฯ หรือ วิ่งบนลู่วิ่งก็ได้ (ให้ถ่ายภาพระยะวิ่งจากลู่วิ่งมาใช้ส่งผลได้)

การจัดส่งเสื้อและเหรียญวิ่ง

หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป (ค่าจัดส่งและค่าธรรมเนียมรวมอยู่ในค่าสมัคร)

สอบถามได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600 – 99 ต่อ 1101, 1753, 1761 และ 1771       

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.