วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2563 “ให้เลือด สุขภาพดี โลกน่าอยู่”

14 มิถุนายน 2563 วันผู้บริจาคโลหิตโลก
Give blood and make the world a healthier place
“ให้เลือด สุขภาพดี โลกน่าอยู่”

🩸การบริจาคโลหิต🅰️🅱️🅾️🆎️ที่ดีมีคุณภาพปลอดภัยกับผู้ป่วย
ทำให้ผู้ให้และผู้รับ มีความสุขใจ  คุณภาพชีวิตดี สังคมและโลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น

รับประทานยานอนหลับ บริจาคโลหิตได้หรือไม่?

💊ผู้บริจาคโลหิตที่รับประทานยานอนหลับ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความเครียด 😠ความกังวล ต้องงดบริจาคโลหิตชั่วคราวจนกว่าไม่มีอาการ แต่กรณีที่รับประทานเพื่อรักษาอาการนอนไม่หลับ สามารถบริจาคโลหิตได้🩸🅰️🅱️🅾️🆎️
.
💊ยานอนหลับเป็นยาที่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ควรใช้ภายใต้ความควบคุมของแพทย์เท่านั้นเพื่อความปลอดภัย หากผู้บริจาครับประทานยา กลุ่มยานอนหลับขอให้แจ้งหน้าที่หรือแพทย์คัดกรองสุขภาพ เพื่อความปลอดภัยทั้งของผู้ให้และผู้รับ