ไขมันในเลือดสูง สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่?

ผู้บริจาคโลหิตที่มีคอเสตอเรลและไตรกลีเซอร์ไรด์สูง

🔴ควบคุมน้ำหนัก ลดปริมาณอาหารพวกแป้ง และน้ำตาล

🔴หลีกเลี่ยงอาหารที่ไขมันสูง

🔴ออกกำลังกายเป็นประจำ

หรือมีการรับประทานยาลดไขมัน และควบคุมอาหารจนระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์ปกติ สามารถบริจาคโลหิตได้

Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

1 ล้านคนบริจาคโลหิตเพียงปีละ 1 ครั้ง 6 หมื่นคนที่บริจาคโลหิต 4 ครั้งต่อปี โลหิตไม่เพียงแต่ช่วยชีวิต ขอแค่บริจาคเพิ่ม จาก1 ครั้ง เป็น 2 ครั้งต่อปี Plus One เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

Plus 1 ทำไมต้องบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นอีกปีละ 1 ครั้ง

จากสถิติความถี่การบริจาคโลหิตทั่วประเทศ ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ปี 2561 พบว่า มีผู้บริจาคโลหิตปีละ 1 ครั้ง จำนวน 1 ล้านคน เพียงแค่ทุกคนช่วยกันบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้น จาก 1 ครั้ง เป็น 2 ครั้งต่อปี จะทำให้มีโลหิตเพิ้มขึ้น เพราะโลหิต 1 ถุง สามารถนำไปปั่นแยกเป็นส่วนประกอบโลหิต ได้ถึง 3 ชนิด ได้แก่

-เม็ดเลือดแดงเข้มข้น

-เกล็ดเลือดเข้มข้น

-พลาสมา

ก็จะทำให้มีโลหิตนำมารักษาผู้ป่วยได้เพิ่มมากขึ้น

เป็นพาหะธาลัสซีเมีย บริจาคโลหิตไดหรือไม่?

ผู้บริจาคโลหิตที่พาหะธาลัสซีเมีย ไม่เป็นข้อห้ามในการบริจาคโลหิต ถ้าตรวจความเข้มข้นโลหิตผ่านเกณฑ์ที่กำหนด สามารถบริจาคโลหิตได้
🔴ผู้หญิง ต้องมีค่าความเข้มข้นโลหิต ระหว่าง 12.5 – 16.5 กรัม ต่อเดซิลิตร
🔴ผู้ชาย ต้องมีค่าความเข้มข้นโลหิต ระหว่าง 13.0 – 18.5 กรัม ต่อเดซิลิตร

เป็นภูมิแพ้ที่เกิดจาก PM 2.5 บริจาคโลหิตได้หรือไม่?

ถึงแม้ขณะนี้ปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ไม่เกินค่ามาตรฐาน แต่ยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง สำหรับผู้บริจาคโลหิตที่มีโรคประจำตัวเป็นภูมิแพ้ และหอบหืด อาจมีอาการเกิดขึ้นได้ จึงจำเป็นต้องป้องกันและดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศเป็นประจำ และสังเกตอาการของตนเอง หากมีอาการหายใจลำบาก เหนื่อยง่าย ควรรีบพบแพทย์

คุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต

คุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต ดังนี้
1. จะต้องมีอายุ 17 ปี บริบูรณ์ -70 ปี สำหรับเยาวชนที่มีอายุ 17 ปี จะต้องให้ผู้ปกครองเซ็นยินยอมให้บริจาคโลหิตด้วยนะคะ ถึงจะบริจาคได้
2. มีน้ำหนัก 45 กิโลกรัม ขึ้นไป
3. สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่อยู่ในระหว่างเจ็บป่วย
4. ไม่มีประวัติเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคประจำตัวที่อาจส่งผลกระทบกับสุขภาพของผู้บริจาคโลหิต
5. ไม่เจาะหู สัก ลบรอยสัก ภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนมาบริจาคโลหิต
6. ไม่มีประวัติติดยาเสพติด หรือเพิ่งพ้นโทษ ในระยะ 3 ปี


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2256 4300

ความสำคัญของหมู่โลหิต

หมู่โลหิตที่สำคัญ มี 2 ระบบ คือ
🩸ระบบ ABO
🩸ระบบ Rh ซึ่งแบ่งออกเป็น Rh+ และ Rh-
.
🔴ระบบ Rh+ จะพบมากในประชากรไทย
🔴ระบบ Rh- ประชากรไทยพบได้เพียง 0.3% หรือ ใน 1,000 คน จะพบเพียง 3 คน เท่านั้น จึงเรียกคนที่มีหมู่โลหิตหายาก ชนิดนี้ว่า โลหิตหมู่พิเศษ

📌การทราบหมู่โลหิต🅰️🅱️🅾️🆎️ ของตนเองถือว่ามีความสำคัญ ที่ทุกคนควรรู้ เนื่องจากจะช่วยให้แพทย์ให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที เมื่อมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องมีการรับเลือด🩸