ทำบุญที่ไหนดี…ทำที่สภากาชาดไทย

หากไม่รู้จะไปทำบุญที่ไหน…ไปทำบุญบริจาคเลือดที่สภากาชาดไทย

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.