ข้อเท็จจริงและคำชี้แจงของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กรณีการร้องเรียนขอสิทธิในการบริจาคโลหิตของผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBT+)

 

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.