การบริจาคส่วนประกอบโลหิต

การบริจาคเกล็ดเลือด (Single Donor Platelets)

  เกล็ดเลือด (Platelets) คือ ส่วนประกอบของเลือดช่วยทำให้เลือดแข็งตัว และช่วยอุดรอยฉีกขาดของเส้นเลือด เกล็ดเลือดมีอายุสั้นเก็บได้เพียง 7 วัน ในร่างกายของคนเราจะมีเกล็ดเลือดประมาณ 1- 5 แสนตัว/ลูกบาศก์มิลลิลิตร

ผู้ป่วยที่ต้องใช้เกล็ดเลือดในการรักษา ได้แก่
ไขกระดูกสร้างได้น้อย เช่น โรค ไขกระดูกฝ่อ ลิวคีเมีย
สูญเสียเกล็ดเลือดจำนวนมากจากการเสียเลือด เช่น ไข้เลือดออก ผ่าตัดใหญ่  ตกเลือดในการคลอดบุตร อุบัติเหตุ เป็นต้น

 

คุณสมบัติผู้บริจาคเกล็ดเลือด

– เพศชาย

–  อายุ 18 ปีบริบูรณ์ -60 ปี ถ้าบริจาคครั้งแรก อายุไม่เกิน 50 ปี

– น้ำหนักมากกว่า 55 กิโลกรัมขึ้นไป

มีค่าเกล็ดเลือด > 2 แสนตัว : โลหิต 1 ลูกบาศก์มิลลิลิตร

เป็นผู้ที่มาบริจาคโลหิตชนิดโลหิตรวม ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 6 เดือน

มีเส้นเลือดที่ข้อพับแขน มองเห็นชัดเจน

ไม่กินยาแก้ปวดแอสไพรินก่อนบริจาค 3 วัน

วิธีการบริจาค

การบริจาคเกล็ดเลือด (Single Donor Platelets) สามารถบริจาคได้ทุกเดือน โดยผู้บริจาคจะต้องบริจาคด้วยเครื่องแยกส่วนประกอบโลหิตอัตโนมัติ (ฺBlood Cell Separator Device) เครื่องจะปั่นแยกเกล็ดเลือดไว้ โดยคืนส่วนอื่นกลับสู่ร่างกาย ใช้เวลาในการบริจาคแต่ละครั้งประมาณ 2 ชั่วโมง

วัน เวลาทำการบริจาคเกล็ดเลือด

วันจันทร์ พุธ ศุกร์ (ไม่หยุดพักกลางวัน) เวลา 08.30-16.30 น. (ปิดรับบริจาคเกล็ดเลือดท่านสุดท้าย เวลา 15.00 น. )

วันอังคาร พฤหัสบดี (ไม่หยุดพักกลางวัน) เวลา 07.30-19.30 น. (ปิดรับบริจาคเกล็ดเลือดท่านสุดท้าย  เวลา 17.00 น. )

วันเสาร์ – อาทิตย์ (ไม่หยุดพักกลางวัน) เวลา 08.30-12.30 น.(ปิดรับบริจาคเกล็ดเลือดท่านสุดท้าย เวลา 11.30 น.)

ปิดทำการ วันหยุดนักขัตฤกษ์


*นัดหมายการบริจาคเกล็ดเลือด  หรือสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2263 9600 -99 ต่อ 1143,1144

การบริจาคส่วนประกอบโลหิต

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.