แผนปฏิบัติการด้านงานบริการโลหิตของประเทศไทย พ.ศ. 2565-2570

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.