“แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2565” ชวนเยาวชนประกวดสร้างเกมรณรงค์บริจาคโลหิต ชิงโล่พระราชทาน รับทุนการศึกษารวมกว่า 1 แสนบาท

     ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภาาชาดไทย ร่วมกับ แบรนด์ ซันโทรี่ สานต่อโครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2565 (BRAND’S Young Blood 2022) เชิญชวนนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังของผู้ให้ ส่งต่อโลหิตที่มีคุณภาพ สำรองโลหิตคงคลังช่วยประเทศให้พ้นวิกฤตโลหิตขาดแคลนเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 โดยตั้งเป้าหมายโลหิตที่ได้รับบริจาคในโครงการฯ จำนวน 88,000 ยูนิต และเชิญชวนเยาวชนประกวดการสร้างเกมรณรงค์บริจาคโลหิต ชิงโล่พระราชทาน และทุนการศึกษารวมกว่า 100,000 บาท

 

     รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างชัดเจน โรงพยาบาลทุกแห่งทั่วประเทศ ขาดแคลนโลหิตสะสม ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วย อันเนื่องมาจากการออกหน่วยเคลื่อนที่ไปรับบริจาคโลหิตลดลง ฝั่งผู้บริจาคโลหิตประจำก็มีความกังวลในการเดินทางออกจากบ้าน เพราะกลัวความเสี่ยงที่อาจได้รับเชื้อโควิด-19 ในขณะที่การใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลยังคงมีอย่างต่อเนื่องทุกวัน จึงจำเป็นต้องมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมสนับสนุนจัดทำโครงการเพื่อให้มีโลหิตเพียงพอจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยโครงการนี้มุ่งเน้นเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคโลหิต และสร้างจิตสำนึกการเป็น ผู้ให้” โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน พร้อมกระตุ้นให้บริจาคโลหิตเป็นประจำทุก 3 เดือนอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาเป็นโลหิตสำรองคงคลังไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน

 

     คุณมธุวลี สถิตยุทธการ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แบรนด์ ซันโทรี่ ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยึดมั่นตอบแทนสิ่งดีๆ คืนกลับสู่สังคม (Giving Back to Society) มาโดยตลอด โดยมุ่งสร้างผลด้านบวกที่ยิ่งใหญ่ต่อผู้บริโภค และสังคมไปพร้อมๆ กับการเติบโตของเรา โครงการ “แบรนด์…พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต 2565” (BRAND’S Young Blood 2022) เป็นโครงการฯ ที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภาพสูงสุดจากผู้บริจาคโลหิต โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ คนรุ่นใหม่ที่เป็นนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา และเยาวชนอายุระหว่าง 17-22 ปี เนื่องจากเยาวชนถือเป็นกลุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรง และมีช่วงระยะเวลาการบริจาคโลหิตได้ยาวนานและยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายโลหิตที่จะได้รับบริจาคในโครงการจำนวน 88,000 ยูนิตทั่วประเทศ และมียอดบริจาคโลหิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 10 %

     สำหรับโครงการ BRAND’S Young Blood ในปีนี้ ยังคงสานต่อกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนบริจาคโลหิตและผู้ที่ต้องการแสดงพลังเลือดใหม่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ประกอบด้วย
  • กิจรรม BRAND’S Young Blood New Blood โดยเยาวชนที่มีอายุ 17-22 ปี ที่บริจาคโลหิต ตั้งแต่เดือนมกราคม – กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ทั่วประเทศ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 6 แห่ง (Fixed Station) และหน่วยเคลื่อนที่ในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จะได้รับ “ขวดสเปรย์” ขนาด 30 มล. พร้อมสายคล้องคอ เป็นของที่ระลึก และการมอบเสื้อ “T-Shirt” เป็นของที่ระลึกให้กับเยาวชนอายุ 17-22 ปี ที่บริจาคโลหิตระหว่างวันที่ 22-26 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ และหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 6 แห่ง (Fixed Station)

  • กิจกรรมการประกวด หรือ BRAND’S Young Blood Game Creator ในหัวข้อ BRAND’S Young Blood Hero กิจกรรมที่สนับสนุบให้นิสิต นักศึกษา อายุไม่เกิน 23 ปี ได้มีโอกาส แสดงความสามารถในการสร้างสรรค์ผลงานเกมจากคอมพิวเตอร์ ด้วยแนวคิดรณรงค์การบริจาคโลหิต สร้างจิตสำนึก และความภูมิใจของการเป็น “ผู้ให้” ความเป็นซูเปอร์ฮีโร่คนรุ่นใหม่ที่มีสุขภาพแข็งแรงมาร่วมบริจาคโลหิต กู้วิกฤติโลหิตขาดแคลนและสำรองโลหิตคงคลังไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉิน โดยผู้ที่ได้รางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร และทุนการศึกษาจำนวน 50,000 บาท และผลิตภัณฑ์แบรนด์ซุปไก่สกัดดื่มฟรีตลอดปี     

     ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถส่งผลงานด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันนี้ – 15 กันยายน 2565 โดยจะประกาศผลงานที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศเพื่อร่วมพัฒนา Prototype กับผู้เชี่ยวชาญในวันที่ 27 กันยายน 2565  และประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565

 

     สำหรับนิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษาที่สนใจร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต และโครงการประกวดการสร้างสรรค์เกม สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดกิจกรรมฯ ได้ที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร โทร.02-255-4567, 02-263-9600 ต่อ 1743, 1752 และ 1753

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.