แนวทางปฎิบัติการรับบริจาคโลหิตในสถานการณ์ COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 1 ตุลาคม 2565 ยกเลิกโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากการเป็นโรคติดต่ออันตรายและกำหนดให้เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.