เป็นโรคเบาหวาน สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่?

ผู้บริจาคโลหิตที่มีโรคเบาหวานเป็นโรคประจำตัว หากควบคุมเบาหวานได้ดี ด้วยการรับประทานยาลดน้ำตาล ไม่ใช้ยาฉีดอินซูอิน และไม่มีปัญหาโรคแทรกซ้อนก็สามารถบริจาคโลหิตได้

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.