เป็นโรคภูมิแพ้สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่?

ผู้บริจาคโลหิต ที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคภูมิแพ้ มีภาวะไม่รุนแรง เช่น จาม คัดจมูก หากทานยาแก้แพ้ และไม่มีอาการ สามารถบริจาคโลหิตได้ ผู้บริจาคโลหิต ทีมีภาวะรุนแรง เช่น มีผื่นคันทั้งตัว ไอ หอบหืด หรือ ใช้ยากดภูมิต้านทาน ให้งดบริจาคโลหิตจนกว่าจะหายดีแล้ว 4 สัปดาห์

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.