เจาะหู สัก ลบรอยสัก จะสามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่

ผู้บริจาคโลหิต ที่สัก เจาะหู หรืออวัยวะอื่นๆ ต้องเว้นการบริจาคโลหิต 1 ปี เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคทางกระแสโลหิต ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี และเอชไอวี ซึ่งอาจส่งต่อไปให้ผู้ป่วยรับโลหิตได้ ยกเว้นได้ทำในโรงพยาบาล สามารถบริจาคโลหิตได้เมื่อแผลหายดีแล้ว

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.