เกณฑ์การรับบริจาคโลหิต กรณีผู้บริจาคใช้สารควบคุม สารเสพติด

…เกณฑ์การรับบริจาคโลหิต กรณีผู้บริจาคใช้สารควบคุม สารเสพติด…

🔻สารเสพติดและสารควบคุม
👉สารควบคุมที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาท🍃เช่น กัญชา กัญชง กระท่อม (ใช้เป็นยาหรือบริโภคเป็นอาหาร เครื่องดื่ม)
🥴กรณีใช้เป็นประจำ
ตั้งแต่ 1 ครั้ง / สัปดาห์ขึ้นไป
🚨งด 7 วัน ก่อนบริจาคโลหิต🩸
 
😌กรณีใช้เป็นครั้งคราว
🚨งด 24 ชั่วโมง ก่อนบริจาคโลหิต🩸
📌หมายเหตุ : ในวันที่บริจาคโลหิตต้องไม่มีอาการ มึนงง สับสน
 
👉สารเสพติดชนิดกิน💊
📆ต้องเลิกเสพแล้ว**เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี และมั่นใจว่าไม่กลับไปเสพอีก จึงจะสามารถบริจาคโลหิตได้🩸
 
👉สารเสพติดชนิดฉีด💉
❌งดบริจาคโลหิตถาวร แม้จะเลิกฉีดแล้วก็ตาม เนื่องจากเสี่ยงต่อการติดเชื้อที่ถ่ายทอดทางโลหิตและมีผลต่อจิตประสาท😵

🔻การดื่มแอลกอฮอล์🥂
🍺ดื่มแอลกอฮอล์เป็นครั้งคราว
🚨ควรงดดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง🕐ก่อนและหลังบริจาคโลหิต🩸
📌หมายเหตุ : เนื่องจากมีผลต่อระบบไหลเวียนโลหิต ร่างกายขาดน้ำ อีกทั้งฟื้นตัว
หลังการบริจาคช้ากว่าปกติ
 
🍻ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำ
🚨ควรงดดื่มแอลกอฮอล์ 7 วัน ก่อนบริจาคโลหิต🩸
📌หมายเหตุ : อาจมีการทำงานของตับบกพร่อง ร่างกายไม่สามารถขจัดแอลกอฮอล์
ออกจากโลหิตได้ดี เกิดภาวะแทรกซ้อนได้ง่าย

 

🎙ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดหาผู้บริจาคโลหิตและสื่อสารองค์กร
โทรศัพท์ 0 2263 9600 ต่อ 1760, 1761

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.