ส่งความสุข บริจาคโลหิต เป็นของขวัญปีใหม่ให้ผู้ป่วยทั่วประเทศ

          ในวาระดิถีวันปีใหม่ 2565 นี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมส่งความสุขบริจาคโลหิต เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ

          รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า โลหิตของทุกท่านมีคุณค่าสำหรับผู้ป่วยที่รอการรักษา ขอเชิญชวนร่วมส่งความสุข บริจาคโลหิต เป็นของขวัญปีใหม่ ให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ 

          ระหว่างวันที่ 2 – 9 มกราคม 2565 รับ “ปฏิทินหนูแดง” ชุด 12 เรื่องน่ารู้ก่อนบริจาคโลหิต โดยมีเนื้อหาที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ และคลายข้อสงสัยในด้านต่างๆ อาทิ โรคประจำตัว ได้แก่ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือด การรับประทานยาต่างๆ รวมถึงการดูแลตนเองก่อน – หลังบริจาคโลหิต เป็นต้น  

 สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ :

 • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์
   – ลงทะเบียนบริจาคโลหิตออนไลน์ วันละ 500 คน คลิก http://bdbooking.nbc.in.th
   – เดินทางเข้ามาบริจาคโลหิตตามปกติ วันละ 1,000 คน
 • สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค)
 • หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 5 แห่ง
   – บ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)
   – เดอะมอลล์ บางแค, บางกะปิ, งามวงศ์วาน
   – ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม

 • โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต ในเขตกรุงเทพฯ 6 แห่ง
   – โรงพยาบาลตำรวจ
   – โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
   – โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
   – โรงพยาบาลรามาธิบดี
   – โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
   – สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าโรงพยาบาลตำรวจ

 • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จ. ชลบุรี, จ.ลพบุรี, จ.ราชบุรี, จ.นครราชสีมา, จ.ขอนแก่น, จ.อุบลราชธานี, จ.นครสวรรค์, จ.พิษณุโลก, จ.เชียงใหม่, จ.นครศรีธรรมราช, จ.สงขลา, จ.ภูเก็ต

ขออนุโมทนาบุญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาล

ให้ท่านและครอบครัว มีความสุข ความเจริญ สุขภาพร่างกายแข็งแรง 

ตลอดปี 2565

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.