ทำบุญที่ไหนดี...ทำที่สภากาชาดไทย

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.