สาธุชนผู้ศรัทธา บำเพ็ญบุญ บริจาคโลหิต เนื่องในวันวิสาขบูชา

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญในวันพระใหญ่ ให้ชีวิตแก่ผู้ป่วย ถวายเป็นพุทธบูชา บริจาคโลหิตในโครงการ “สาธุชนผู้ศรัทธา บำเพ็ญบุญ บริจาคโลหิต เนื่องในวันวิสาขบูชา” ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 6 แห่ง และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ

          รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า วันวิสาขบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ 3 ประการ ในวันเดียวกัน คือ วันที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานมาบรรจบกัน วันวิสาขบูชาตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี โดยองค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของโลก ด้วยเหตุผลว่า องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษ ผู้มีเมตตาต่อมวลมนุษย์ ทั้งยังทรงสอนให้รู้จักช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลาย โดยในปี 2564 วันวิสาขบูชาตรงกับวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 ซึ่งพุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะร่วมกันทำบุญตักบาตร ให้ทาน เวียนเทียน และบำเพ็ญสาธารณกุศล นอกจากนี้การบริจาคโลหิตให้กับผู้อื่น ถือเป็นการสร้างบุญกุศลให้แก่ตนเอง และยังสามารถช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้อีกด้วย

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้จัดกิจกรรมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญใหญ่ ให้ชีวิตผู้ป่วย ด้วยการบริจาคโลหิต ในโครงการ “สาธุชนผู้ศรัทธา บำเพ็ญบุญ บริจาคโลหิต เนื่องในวันวิสาขบูชา” วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เพื่อร่วมกันทำบุญบริจาคโลหิตให้ชีวิตแก่ผู้ป่วย เป็นการสร้างบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ เพราะการบริจาคโลหิตเป็นการสละโลหิตในร่างกายของตนเอง เพื่อช่วยชีวิตผู้เจ็บป่วยโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน เพื่อเป็นกิจกรรมกระตุ้นเกิดการบริจาคโลหิตประจำทุก 3 เดือน ทำให้มีปริมาณโลหิตที่เพียงพอแก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลทั่วประเทศ ลดปัญหาการขาดแคลนโลหิตในขณะนี้ และเพื่อความปลอดภัยของผู้บริจาคโลหิต รักษามาตราการป้องกันโรค COVID-19 ขอให้ผู้บริจาคโลหิตทยอยมาร่วมทำบุญ ได้ทุกวัน

           สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 6 แห่ง ได้แก่ ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค), เดอะมอลล์ บางแค, เดอะมอลล์ บางกะปิ, เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน, ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม และบ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)

           ส่วนภูมิภาค บริจาคโลหิตได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี, ชลบุรี, ราชบุรี, นครราชสีมา, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, เชียงใหม่, นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง), สงขลา และภูเก็ต

ขอความร่วมมือ

  • ผู้บริจาคโลหิตต้องตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพและการเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงตามความเป็นจริง

        หากไม่แน่ใจ ควรงดการบริจาคโลหิตชั่วคราว เพื่อเว้นระยะเวลาการพบเชื้อ 14 วัน

  • สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 สามารถบริจาคโลหิตได้ ดังนี้
    • กรณีได้รับวัคซีน COVID-19 ที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เว้น 7 วัน หลังฉีดวัคซีน
    • กรณีที่มีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน ขอให้หายดีก่อน เว้น 7-14 วัน ตามความรุนแรงของอาการ
  • ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เดินทางมาบริจาคโลหิต และตลอดเวลาที่อยู่ในพื้นที่รับบริจาค

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.