สรุปผลงานคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย ชุดที่ 30

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.