ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย อัพเดตแบบฟอร์มบริจาคโลหิตและข้อคัดกรองสุขภาพใหม่

 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

อัพเดตแบบฟอร์มบริจาคโลหิต และข้อคัดกรองสุขภาพใหม่
ละเอียดมากขึ้น ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อส่งต่อโลหิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยให้กับผู้ป่วย
สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอน
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต
 
🔴ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์)
🔴ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19
🔴วันเวลาเปิดรับบริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์
🔴คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต
🔴สถานที่รับบริจาคโลหิต

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.