ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนบริจาคโลหิตกลางสวน หวนคิดถึงงานกาชาด

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนประชาชนหวนคิดถึงบรรยากาศงานกาชาดกลางสวน เชิญชวนร่วมทำบุญ สุขใจ ได้กุศล บริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ป่วย ระหว่างวันที่ 18 – 29 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 20.00 น.   ณ บริเวณห้องสมุดประชาชนฯ สวนลุมพินี

          รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า การจัดงานกาชาดประจำปี โดยสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ ผู้ขาดโอกาสทางการแพทย์ ตามภารกิจของสภากาชาดไทย นับเป็นงานมหกรรมการกุศลครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณกุศล สำหรับในปี 2563 เป็นการจัดงานในรูปแบบ Online ภายใต้แนวคิด “Connectivity of Giving ให้ด้วยใจไร้พรมแดน”

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ซึ่งดำเนินภารกิจด้านงานบริการโลหิต ทำหน้าที่จัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภาพสูงสุด จากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน จากสถานการณ์การจัดหาโลหิตในปัจจุบัน มีปริมาณความต้องการใช้โลหิตในการรักษาทั่วประเทศเพิ่มสูงขึ้น โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำเป็นต้องสำรองโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วยอย่างทันท่วงที จึงมีการขอเบิกโลหิตสูงถึงวันละ 6,000 – 8,000 ยูนิต  แต่สามารถจ่ายได้เพียงร้อยละ 45 เท่านั้น ทำให้ปริมาณโลหิตสำรองคงคลังไม่เพียงพอ อาจส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาอย่างเร่งด่วน อาทิ อุบัติเหตุ ผู้ป่วยผ่าตัด ตกเลือดหลังคลอด ผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้โลหิต ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และสถานการณ์ฉุกเฉิน รวมทั้งเทศกาลต่างๆ ที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายๆ วัน จึงได้จัดกิจกรรมเชิญชวนประชาชนร่วมหวนคิดถึงบรรยากาศงานกาชาด และมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วย ดังนี้

 

 

กิจกรรม On Ground ระหว่างวันที่ 18 – 29 ธันวาคม 2563

  • บริจาคโลหิตกลางสวน เวลา 17.00 – 20.00 น.  รับ “เหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทโธ วัดบ้านไร่ รุ่นที่ระลึกแด่ผู้บริจาคโลหิตเป็นที่ระลึก โดยเหรียญดังกล่าวผลิตในปี 2539 ณ บริเวณห้องสมุดประชาชนฯ  สวนลุมพินี
  • เชิญชมนิทรรศการ “วันวาน ถึง วันนี้” ย้อนดูวิวัฒนาการของงานกาชาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ณ ห้องสมุดประชาชนฯ สวนลุมพินี

กิจกรรม Online ระหว่างวันที่ 19 – 29 ธันวาคม 2563

  • ร่วมสนับสนุนซื้อกระเป๋าผ้า Give Blood ราคาใบละ     99 บาท ได้ที่ “ร้านจุฬาโอสถ” บนแพลตฟอร์ม   www.งานกาชาด.com ตลอด 24 ชั่วโมง รายได้สนับสนุนกิจการของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ        

         ผู้สนใจร่วมทำบุญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิตศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.