วีดิทัศน์วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2561 ชุด “ทุกชีวิตมีความหมาย ให้โลหิต ให้ชีวิต”

ทุกวินาทีของชีวิตมีคุณค่า การได้มีชีวิตต่อกับคนที่เรารักนั้นมีความหมาย

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.