วิดีทัศน์วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 – Safe blood for all โลหิตปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ

โลหิตที่ดี มีคุณภาพ มาจากใจผู้ให้…สู่ผู้รับ การเตรียมตัวก่อนมาบริจาคโลหิตมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบริจาคโลหิต เพราะสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ จะทำให้ได้โลหิตที่ดีมีคุณภาพส่งต่อให้กับผู้ป่วย

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.