รับประทานยาแก้ปวด สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่?

ผู้บริจาคโลหิตที่มีการรับประทานยารักษาโรค จะต้องแจ้งให้แพทย์ หรือพยาบาลทราบทุกครั้ง เพื่อให้โลหิตที่ดีมีคุณภาพสูงสุดส่งต่อให้กับผู้ป่วย

 

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.