รักษาสิว บริจาคโลหิตได้หรือไม่

อยู่ระหว่างรักษาสิว บริจาคโลหิตได้หรือไม่? 🔴 การรักษาโดยใช้ยาทารักษา เช่น ยากลุ่ม Benzoyl Peroxide หรือ ยาละลายหัวสิว ยาทากลุ่ม Retinoids เช่น Isotretinoin, adapalene ลดการอักเสบของสิว การใช้ยาทาไม่มีผลต่อการบริจาคโลหิต 🔴 การรักษาโดยรับประทานยารักษาสิว กลุ่ม Antibiotics หรือยาปฏิชีวนะ เช่น Doxycycline, Clindamycine เป็นต้น ให้รับประทานยาครบตามที่แพทย์สั่ง หลังจากนั้น 7 วัน สามารถบริจาคโลหิตได้ แต่ถ้ายังมีอาการอักเสบให้เว้นการบริจาคจนกว่าจะหายอักเสบ จึงจะบริจาคได้ 🔴 กรณีรับประทานยากลุ่ม Retinoic acid เช่น Roaccutane,lsotane, Retacny หลังหยุดยาแล้ว ต้องเว้นการบริจาคโลหิต 1 เดือน เนื่องจากยาดังกล่าวมีผลต่อทารกในครรภ์ทำให้พิการได้ 🔴 การรักษาสิวโดยไม่ใช้ยา เช่น การยิงเลเซอร์ แบบต่างๆ ถ้าแผลหายดีแล้ว ไม่มีรอยแดง สามารถบริจาคโลหิตได้

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.