รักษาฟัน บริจาคโลหิตได้หรือไม่

ผู้บริจาคโลหิต ที่รักษาฟัน ด้วยการถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และรักษารากฟัน ต้องเว้น 3 วัน เนื่องจากอาจมีภาวะติดเชื้อโรคในกระแสโลหิตชั่วคราวโดยไม่มีอาการ ซึ่งเชื้อโรคในกระแสโลหิต อาจติดต่อไปสู่ผู้ป่วยได้ กรณีผ่าฟันคุด เป็นการผ่าตัดเล็ก ต้องเว้นอย่างน้อย 7 วัน จนกว่าแผลหายสนิทไม่มีอาการอักเสบ จึงจะบริจาคโลหิตได้

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.