ค่าความดันโลหิตสำหรับผู้บริจาคโลหิต

ผู้บริจาคโลหิตควรมีความดันโลหิตอยู่ในเกณฑ์ปกติ คือ ความดัน systolic หรือค่าความดันตัวบน อยู่ระหว่าง 100 – 160 มม.ปรอท และความดัน diastolic หรือค่าความดันตัวล่าง อยู่ระหว่าง 60 – 100 มม.ปรอท จึงสามารถบริจาคโลหิตได้ ผู้บริจาคที่รับประทานยาแล้วควบคุมความดันโลหิตได้ดี และร่างกายปกติดี ไม่มีโรคแทรกซ้อน สามารถบริจาคโลหิตได้

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.