การกรอกแบบฟอร์มบริจาคโลหิตสำคัญอย่างไร?

การกรอกแบบฟอร์มบริจาคโลหิต เป็นหนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญในการบริจาคโลหิต ผู้บริจาคโลหิตต้องคัดกรองสุขภาพด้วยตนเองและกรอกข้อมูลตามความเป็นจริง เพื่อให้ได้โลหิตที่มีความปลอดภัยทั้งต่อผู้บริจาคโลหิตเองและผู้ป่วยได้ที่รับโลหิต

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.