รวมพลังอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ “วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก”

รวมพลังเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์

“วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก”

     

         ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชวนประชาชนร่วมงาน “วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2562” เพื่อขอบคุณอาสาสมัครและผู้บริจาคสเต็มเซลล์กว่า 32 ล้านคนทั่วโลกที่ได้มอบชีวิตใหม่ให้แก่ผู้ป่วย วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 08.30 -15.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พิเศษ ผู้บริจาคโลหิต พร้อมกับลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ได้รับเสื้อยืด Thank you Stem Cell Donor เป็นที่ระลึก

นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า  การจัดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก กำหนดจัดขึ้นโดยองค์กร World Marrow Donor  Association (WMDA) ให้วันเสาร์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปี เป็นวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก (World Marrow Donor Day) เพื่อขอบคุณอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ และผู้บริจาคสเต็มเซลล์ที่มีอยู่ทั่วโลกมากกว่า 32 ล้านคน และรณรงค์ให้ทั่วโลกร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริจาคสเต็มเซลล์ช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์มากกว่า 50,000 ราย ต่อปี 

             ทั้งนี้ ในประเทศไทย ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย   ได้รับมอบหมาย   จากแพทยสภา ให้ทำหน้าที่จัดหาอาสาสมัคร ผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตหรือสเต็มเซลล์ ที่ไม่ใช่ญาติให้แก่ผู้ป่วย โดยจัดตั้ง “ธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ” เพื่อเป็นศูนย์กลางทะเบียนผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ไม่ใช่ญาติ มาตั้งแต่ปี 2545 เป็นเวลา 17 ปีแล้ว ปัจจุบันมีอาสาสมัครลงทะเบียนบริจาคสเต็มเซลล์ จำนวน 244,540 ราย ผู้บริจาคสเต็มเซลล์ให้ผู้ป่วย จำนวน 335 ราย (คนไทยและชาวต่างชาติ) และยังมีผู้ป่วยรอรับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์มากถึง 1,994 ราย อาทิ ผู้ป่วยโรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย มะเร็งเม็ดเลือดขาว (ลิวคีเมีย) มะเร็งต่อมน้ำเหลือง ไขกระดูกฝ่อ เป็นต้น ดังนั้น การจัดหาอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์เพิ่มมากขึ้น จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

       

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  จึงได้จัดงานวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2562 วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การรับบริจาคโลหิตและลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ฟังเสวนาให้ความรู้สเต็มเซลล์ หัวข้อ “โรคเลือด หายขาดได้ด้วยการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์” โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาโลหิตวิทยา ชมนิทรรศการ ชุด “กำเนิดวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก – จากใจผู้รับ…ถึงคู่แท้สเต็มเซลล์” และบูธเกมต่างๆ และการแสดงศิลปิน ดารา นักร้อง มากมาย พิเศษ!!

        ผู้บริจาคโลหิต พร้อมกับลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ ในงานวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์ เสื้อยืด Thank you Stem Cell Donor เป็นที่ระลึก หรือร่วมกิจกรรมถ่ายภาพในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก ผ่านสื่อ Social Media เช็คอิน พร้อมติดHashtag #WMDD2019 ThankYouDonor และเกมสนุกชิงรางวัล ผู้สนใจร่วมกิจกรรมหรือร่วมฟังการเสวนา สำรอง
ที่นั่งฟรี! ได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600-99 ต่อ 1760, 1761, 1771

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.