รวมพลังบริจาคสเต็มเซลล์ ช่วยให้โลกพ้นวิกฤติ ในสัปดาห์วันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก ระหว่างวันที่ 13-18 กันยายน 2564

ประมวลภาพกิจกรรมบริจาคโลหิตและลงทะเบียนอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์ เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2564 ระหว่างวันที่ 13 – 18 กันยายน 2564 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พร้อมรับเสื้อยืด “Thank You Stem Cells Donor” เป็นที่ระลึก
วันที่ 15 กันยายน 2564  บรรยากาศ Live สด งานเสวนาออนไลน์ หัวข้อ “การบริจาค Stem Cells replika órák ช่วยให้โลกพ้นวิกฤติ”  ทางเฟซบุ๊ก แฟนเพจศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
สาระความรู้มากมายเกี่ยวกับการบริจาคสเต็มเซลล์ในหัวข้อ “Match อย่างไรให้ตรงกับผู้ป่วย”
  • โดย นางศิริลักษณ์ เพียรเจริญ หัวหน้าศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
 ประสบการณ์ตรงจากผู้ป่วยและผู้บริจาคในหัวข้อ “การรักษาผู้ป่วย และประสบการณ์จากการเป็นผู้บริจาคสเต็มเซลล์”
  • โดย พ.อ. รศ. นายแพทย์รชต ลำกูล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า
ความรู้สึกของผู้ป่วยที่ได้ร้บการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์ในหัวข้อ ” ปาฏิหารย์คู่แท้สเต็มเซลล์ที่มาพร้อมกับชีวิตใหม่”
  • โดยคุณมนทิรา อร่ามกิจโพธา อดีตผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน RML และโรคไขกระดูกบกพร่อง MDS ที่ได้รับการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์
 ดำเนินรายการ โดยนางสาวศธัญท์ฉัตร จิราธรสิริกุล สมาชิกกลุ่มอาสาสมัคร GLOBAL SHAPERS BANGKOK

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.