มาฆบูชา ถือศีลทำบุญ บริจาคโลหิต ช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศ

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนพุทธศาสนิกชนชาวไทย ร่วมทำบุญ วันพระใหญ่มาฆบูชา บริจาคโลหิต ช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศ ในโครงการ “ถือศีล ทำบุญ บริจาคโลหิต เนื่องในสัปดาห์วันมาฆบูชา” ระหว่างวันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2565

 

          รศ.พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ กล่าวว่า วันมาฆบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 ซึ่งถือว่าเป็นวันพระใหญ่ และมีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่สมเด็จพระสัมมา สัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระสงฆ์เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นหลักคำสอนอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนา ได้แก่ การทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ในวันสำคัญนี้พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ พร้อมใจกันทำบุญ และปฏิบัติธรรม เพื่อระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และถวายเป็นพุทธบูชา

          การบริจาคโลหิต ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในการร่วมกันทำความดี เสียสละเพื่อส่วนรวม และเป็นการให้ทานที่ยิ่งใหญ่ เป็นบุญกุศลแก่ผู้ให้ เพราะเป็นการสละโลหิตในร่างกายของตนเอง เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ผู้เจ็บป่วย โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ และเพื่อบรรเทาภาวะการขาดแคลนโลหิต ในสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เพื่อจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ

การรักษามาตรการป้องกันสถานการณ์ COVID-19 เพื่อความปลอดภัยของผู้บริจาคโลหิต
  • ผู้บริจาคโลหิต คัดกรองและประเมินตนเอง ก่อนมาบริจาคโลหิต

– กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งดบริจาคโลหิต 28 วัน หรือ 4 สัปดาห์ นับตั้งแต่หายป่วย และไม่มีอาการ

– กรณีได้รับวัคซีน COVID-19 เว้น 7 วัน บริจาคโลหิตได้ แต่หากมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน ขอให้หายดีก่อน เว้น 7-14 วัน ตามความรุนแรงของอาการ

 

          ผู้บริจาคสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาคโลหิต และแบบคัดกรองตนเอง เพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 ได้ที่ www.blooddonationthai.com

” บริจาคโลหิต สุขใจ ได้บุญ “

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.