มั่นใจได้อย่างไร? บริจาคโลหิตแล้วปลอดภัยในสถานการณ์ COVID-19

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.