ป่วยเป็นโรคชิคุนกุนยา บริจาคโลหิตได้หรือไม่?

ผู้บริจาคโลหิต ที่ป่วยเป็นโรคชิคุนกุนยา จะต้องงดรับบริจาคโลหิตชั่วคราว จนกว่าจะหายป่วยจากโรคแล้ว และให้เว้นระยะไปอีก 4 สัปดาห์ และไม่มีอาการปวดข้อแล้ว จึงสามารถบริจาคโลหิตได้

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.