ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่เจาะเลือด

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.ดูแลและรับผิดชอบในการเจาะเลือดคนไข้
2.มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
3.งานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ เพศ : หญิง อายุ(ปี) : 22 – 35
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
ประสบการณ์(ปี) : 1ปีขึ้นไป
อื่นๆ : ไม่ระบุ
คุณสมบัติเพิ่มเติม
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
– จบปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ (สอบใบประกอบวิชาชีพผ่าน)
– ผู้มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.