ประกาศรับสมัคร


Warning: array_filter() expects parameter 1 to be array, string given in /var/www/vhosts/blooddonationthai.com/httpdocs/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/WPPostDataSourceTrait.php on line 62

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/blooddonationthai.com/httpdocs/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/WPPostDataSourceTrait.php on line 64

Warning: array_filter() expects parameter 1 to be array, string given in /var/www/vhosts/blooddonationthai.com/httpdocs/wp-content/plugins/ninja-tables-pro/src/DataProviders/WPPostDataSourceTrait.php on line 161
หัวข้อเนื้อหา
19/01/2023ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง 8 อัตรา Download File
19/01/2023ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งหัวหน้างานพยาบาล 6 จำนวน 2 อัตรา Download File
21/12/2022ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งพยาบาล 3-5 งานรับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยมบางแค จำนวน 1 อัตรา Download File
09/12/2022ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนิติกร 3-5, เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3-5 และพยาบาล 3-5 จำนวน 3 อัตรา Download File
25/11/2022ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเภสัชกร 3-6 ฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์โลหิต จำนวน 1 อัตรา (รับสมัครเฉพาะบุคลากรภายในสภากาชาดไทย) Download File
27/10/2022ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเภสัชกร 3-6 ฝ่ายผลิตผลิตภัณฑ์โลหิต จำนวน 1 อัตรา Download File
26/10/2022ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 3-5 จำนวน 3 อัตรา (ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ) Download File
26/10/2022ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์/นักเทคนิคการแพทย์ 3-5 ฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต จานวน 3 อัตรา (รับสมัครเฉพาะบุคลากรภายในสภากาชาดไทย) Download File
26/10/2022ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเภสัชกร 3-6 ฝ่ายผลิตถุงบรรจุโลหิต อุปกรณ์และน้ำยา จำนวน 1 อัตรา Download File
24/08/2022ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานในสภากาชาดไทย ตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 7 จำนวน 1 อัตรา Download File
17/08/2022ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลกรชั่วคราวจำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา Download File
17/08/2022ประกาศ เรื่อง รับสมัครตำแหนงพนักงานขับรถ Download File
09/08/2022ประกาศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคลากรชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 7 อัตรา Download File
09/08/2022ประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ ตำแหน่ง พยาบาล 3-5 เจ้าหน้าที่ Download File
27/07/2022ประกาศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว Download File
21/07/2022ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน(ชั่วคราว) Download File
21/07/2022ประกาศ เรื่อง ขยายการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา Download File
02/06/2022ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นบุคลากรชั่วคราว จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา Download File

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.