ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเนื้อหาID
24/06/2022ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง จ้างทำกรงกระต่ายสเตนเลส ขนาดประมาณ 80x50x44 เซนติเมตร จำนวน 36 ชุด Download File35884
15/06/2022ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง ซื้อถุงกระดาษ Grocery Bag 1 ชั้น Download File35739
15/06/2022ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง ซื้อถุงพลาสติก จำนวน 8 รายการ Download File35736
15/06/2022ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง ซื้อน้ำผลไม้ 100 ชนิดกล่อง Download File35727
18/05/2022ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง ซื้อ Filter tip จำนวน 2 รายการ Download File35034
11/05/2022ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติทางเทคนิคการจัดซื้อน้ำยาตรวจหา เชื้อไวรัส เอช ไอ วี, ไวรัสตับอักเสบ บี, ไวรัสตับอักเสบ ซี และซิฟิลิส Download File34848
11/05/2022ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ จ้างทำเสื้อยืดโครงการแบรนด์ พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิตใหม่ 2565 จำนวน 10,000 ตัว Download File34843
11/05/2022ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่องจ้างทำเสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก ปี 2565 จำนวน 30,000 ตัว Download File34840
09/05/2022ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ ซื้อผ้าก๊อตพับ 2" x 2" 12 ชั้น จำนวน 1,200,000 แพ็ค Download File34760
29/04/2022ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ ซื้อน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัส เอช ไอ วี, ไวรัสตับอักเสบ บี, ไวรัสตับอักเสบ ซี และซิฟิลิส Download File34558
27/04/2022ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่องขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด Download File34529
26/04/2022ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเชิญชวนทั่วไป ซื้อน้ำยาตรวจหาการติดเชื้อไวรัส เอช ไอ วี, ไวรัสตับอักเสบ บี, ไวรัสตับอักเสบ ซี และซิฟิลิส สำหรับฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต/ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย Download File34477
20/04/2022ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง ซื้อเจลเก็บรักษาความเย็น (ICE GEL PACK) จำนวน 80,000 ชิ้น Download File34300
07/04/2022ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง ซื้อถุงขยะจำนวน 7 รายการ Download File33874
07/04/2022ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ เรื่อง ซื้อถุงกระดาษ Grocery Bag 1 ชั้น พร้อมพิมพ์โลโก้ จำนวน 5,400 แพ็ค (แพ็ค X 100 ชิ้น) Download File33868
07/04/2022ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศเชิญชวน ซื้อน้ำยาตรวจหาการติดเชื้อ เอช ไอ วี, ไวรัสตับอักเสบ บี, ไวรัสตับอักเสบ ซี และซิฟิลิส สำหรับฝ่ายตรวจคัดกรองโลหิต/ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย Download File33827
30/03/2022ประกาศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง จ้างปรับปรุงหลังคาภายนอกอาคาร ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 15/2565 Download File33724
22/03/2022ประกาศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ซื้อ จ้างทำเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิต จำนวน 8 ราย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 14/2565 Download File33611
22/03/2022ประกาศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป ซื้อ JV,Monoclonal lgM Anti-DFFMU 1 L BK จำนวน 30 ขวด Download File33607
16/03/2022ประกาศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง จ้างการออกแบบก่อสร้างอาคารคลังสินใหม่ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 12/2565 Download File33375
08/03/2022ประกาศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ซื้อ JV,Monoclonal lgM Anti-DFFMU 1 L BK จำนวน 30 ชุด โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 11/2565 Download File33284
08/03/2022ประกาศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ซื้อ TISSUE CULTURE FLASK 175 cm จำนวน 15,040 อัน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เลขที่ 10/2565 Download File33281
07/03/2022ประกาศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ซื้อ พลาสเตอร์ใส จำนวน 12,000 กล่อง (1กล่อง x 100 ชิ้น) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเลขที่ 9/2565 Download File33205
07/03/2022ประกาศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ซื้อหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว (mask 3 ชั้น) จำนวน 20,000 กล่อง (กล่อง x 50 ชิ้น) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเลขที่ 8/2565 Download File33201
07/03/2022ประกาศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาด เรื่อง ซื้อ Alcohol Swab จำนวน 144,000 แพ็ค (แพ็คx10ชิ้น)โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเลขที่ 7/2565 Download File33198
07/03/2022ประกาศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ซื้อผ้าก๊อต 2" x 2" 12 ชั้น ปราศจากเชื้อจำนวน 1,200,000 ชิ้น ( 2 ชิ้น แพ็ค/ซอง) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเลขที่ 6/2565 Download File33194
07/03/2022ประกาศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ซื้อถุงมือสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการชนิดไม่มีแป้ง จำนวน 4 ราย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเลขที่ 5/2565 Download File33191
07/03/2022ประกาศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ซื้อถุงพลาสติกจำนวน 7 ราย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเลขที่ 4/2565 Download File33188
07/03/2022ประกาศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เรื่อง ซื้อถุงพลาสติกจำนวน 6 ราย โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปเลขที่ 3/2565 Download File33178
03/03/2022ประกาศ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิงและธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง Download File33099
14/02/2022ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ Download File32870
11/01/2022ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ Download File32262
11/01/2022ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศการให้เช่าพื้นที่ร้านอาหารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โดยวิธีการคัดเลือก Download File32259
11/01/2022ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิงและธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต Download File32255
06/01/2022ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ยกเลิกการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรขององค์กร (Thai Red Cross Blood Information System-Finance: TBIS-F) กระบวนการทำงานทั้งหมดของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, งานรับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา จำนวน 1 ระบบ Download File32139
04/01/2022ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ FBS Hyclone 500 ml จำนวน 700 ขวด Download File32088
04/01/2022ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้ออย่างยิ่งยวด ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตู้ Download File32084
30/12/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ (ระบบน้ำ RO/DI) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 งาน Download File32063
22/12/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอเลื่อนการเปิดซองประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรขององค์กร (Thai Red Cross Blood Information System-Finance: TBIS-F) กระบวนการทำงานทั้งหมดของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, งานรับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา จำนวน 1 ระบบ Download File31815
08/12/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารทรัพยากรขององค์กร (Thai Red Cross Blood Information System-Finance: TBIS-F) กระบวนการทำงานทั้งหมดของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, งานรับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา จำนวน 1 ระบบ Download File31476
04/12/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องเย็นเก็บพลาสมา อุณหภูมิ-30 องศาเซลเซียส จำนวน 1 งาน Download File31393
04/12/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 237,700 กิโลกรัม Download File31390
04/12/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจเอชแอลเอ ด้วยเทคนิค Next Generation Sequencing (NGS) จำนวน 26,000 ชุดทดสอบ Download File31387
04/12/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ Rabbit Complement Class I (ABC) จำนวน 1,000 มิลลิลิตร และ Rabbit Complement Class II (DR) จำนวน 1,000 มิลลิลิตร Download File31382
04/12/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อน้ำผลไม้ 100% ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 46,200 โหล (1 โหล x12 กล่อง) สำหรับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค Download File31378
04/12/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างผลิตน้ำดื่มสำหรับผู้บริจาคโลหิต ขนาด 350 มิลลิลิตร จำนวน 498,960 ขวด Download File31375
04/12/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างทำตู้สแตนเลส ชุด Support ตัวกรอง และฐานรองสแตนเลส จำนวน 6 รายการ ณ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา Download File31371
04/12/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช Download File31367
04/12/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ จังหวัดเชียงใหม่ Download File31364
04/12/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อกล่องกระดาษลูกฟูกและกล่องโฟม Download File31350
29/11/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างผลิต Thermoforming top film (M) จำนวน 30,000 เมตร และ Thermoforming bottom film (M) จำนวน 30,000 เมตร Download File31283
24/11/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องโครมาโทรกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง High Performance Liquid Chromatography (HPLC) จำนวน 1 ชุด Download File31134
23/11/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำ จำนวน 1 เครื่อง Download File31123
19/11/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารโปรตีนด้วยหลักการอิเล็กโตรโฟรีซิส จำนวน 1 เครื่อง Download File30967
19/11/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน จำนวน 1 ชุด Download File30964
19/11/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งและเขย่าถุงโลหิตอัตโนมัติพร้อมระบบ จำนวน 50 เครื่อง Download File30961
15/11/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องบรรจุน้ำยาถุงบรรจุโลหิต พร้อมระบบผลิตไอน้ำบริสุทธิ์ สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง Download File30945
15/11/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี-วิซิเบิล (UV-Visible spectrophotometer) พร้อม Software ประมวลผล จำนวน 1 ชุด Download File30940
12/11/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศสอบราคาซื้อตู้แช่แข็ง -80 องศาเซลเซียส แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้ Download File30796
12/11/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องผนึกสายถุงบรรจุโลหิต (แบบพกพา) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง Download File30791
09/11/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี-วิซิเบิล พร้อม Software ประมวลผล จำนวน 1 ชุด Download File30705
08/11/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ Download File30686
04/11/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศสอบราคาซื้อ เครื่องชั่งไฟฟ้าพร้อมจานชั่งแบบพับเก็บได้ Model Midrics2+IF flat bed จำนวน 1 เครื่อง Download File30504
20/10/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์การแข็งตัวของเลือด แบบอัติโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง Download File30309
15/10/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศ ประกวดราคาจ้างทำอาหารกลางวันให้พนักงานศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565 Download File30271
14/10/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศสอบราคาจ้างค่าบริการซักรีด จำนวน 1 งาน Download File30254
14/10/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ การทำประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะน้ำยาตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอส ไอ วี, ไวรัสตับอักเสบ บี,ไวรัสตับอักเสบ ซี และซิฟิลิส Download File30250
29/09/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อยาธาตุเหล็ก จำนวน 70,000,000 เม็ด Download File29808
27/09/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์บาร์โค้ดเบอร์โลหิต จำนวน 32,000,000 ดวง Download File29754
20/09/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างบำรุงและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเครือข่ายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ ของระบบสารสนเทศงานบริการโลหิต รวมถึงโปรแกรมจัดการและระบบฐานข้อมูล ORACLE (ส่วน on premise) (รวมอะไหล่) ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน Download File29529
20/09/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างบำรุงและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ระบบคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, เครื่องสแกนเนอร์และระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS) และฐานข้อมูล (ส่วน on premise) (รวมอะไหล่) ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน Download File29521
17/09/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อแก้วกระดาษ ขนาด 8 ออนซ์ จำนวน 2,000,000 ใบ Download File29486
17/09/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาการจ้างเหมาบริการรับ-ส่งพัสดุระหว่าง ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ งานบริการโลหิตแห่งชาติ สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาและนำส่งพัสดุโรงพยาบาลสาขาทั่วประเทศ Download File29475
17/09/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ Download File29474
15/09/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย (FortiGate 200D, Fortigate 200E, Fortigate 200BD, Fortigate 600C, FortiAnalyzer 400E และ FortiWeb 600D) (รวมอะไหล่) ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน Download File29343
15/09/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, เครื่องสแกนเนอร์และระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS) และฐานข้อมูล ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ (รวมอะไหล่) ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน Download File29339
15/09/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก, เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด ของระบบสารสนเทศงานบริการโลหิต (ส่วน On premise) (รวมอะไหล่) ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน Download File29333
15/09/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้าที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (รวมอะไหล่แต่ไม่รวมแบตเตอรี่) ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 1 งาน Download File29322
20/08/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างขนส่งโลหิตและผลิตภัณฑ์ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์ จำนวน 2 รายการ Download File28761
20/08/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาซองประกวดราคาซื้อผ่นตรวจฮีโมโกลบิน จำนวน 1,430,000 แผ่น Download File28678
11/08/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างทำเสื้อยืดคอกลม สีขาว "Blood Hero ปี 2" จำนวน 224,650 ตัว Download File28501
04/08/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างทำเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครั้งแรก จำนวน 500,000 อัน Download File28300
04/08/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเก็บรักษาเกล็ดเลือดที่มีตัวกรองเม็ดเลือดขาว จำนวน 138,720 ใบ Download File28297
04/08/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อแผ่นตรวจฮีโมโกลบิน จำนวน 1,430,000 แผ่น Download File28294
04/08/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อน้ำเกลือ (Normal Saline Solution) จำนวน 120,000 ขวด Download File28290
04/08/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเข็มเจาะปลายนิ้วสำหรับผู้บริจาคโลหิต จำนวน 1,430,000 ชิ้น Download File28287
04/08/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเก็บเกล็ดเลือด (Platelet Additive Solution: PAS) จำนวน 138,720 ถุง Download File28272
30/07/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างทำสเปรย์แอลกอลฮอล์ จำนวน 300,000 ขวด Download File28057
27/07/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยของเครือข่าย (FortiGate 200D, FortiGate 200E, FortiGate 200BD, FortiGate 600, FortiAnalyzer 200D, FortiAnalyzer 400E และ Fortiweb 600D) ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ทั้ง 12 แห่ง งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา จำนวน 1 งาน Download File28037
27/07/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องสำรองไฟฟ้า ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 งาน Download File28034
27/07/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, ระบบคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, เครื่องสแกนเนอร์และระบบการจัดการฐานข้อมูล (DBMS) และฐานข้อมูล ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค จำนวน 1 งาน Download File28029
27/07/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก, เครื่องพิมพ์แถบบาร์โค้ด, ระบบเครือข่ายสัญญาณพร้อมอุปกรณ์ ของระบบสารสนเทศงานบริการโลหิต รวมถึงโปรแกรมจัดการและระบบฐานข้อมูล ORACLE จำนวน 1 งาน Download File28017
23/07/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อถุงเก็บตัวอย่างโลหิตพร้อมเข็มเจาะโลหิต (Sample diversion pouch with blood collection needle) จำนวน 440,000 ชุด Download File27909
23/07/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ MALTOSE MONOHYDRATE จำนวน 2,900 กิโลกรัม x 1,000 กรัม Download File27906
23/07/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อระบบ Hardware เพื่อรองรับงานบริการโลหิตระดับประเทศ DC-DR Site แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ (งานผลิตส่วนประกอบโลหิต) จำนวน 24 เครื่อง, เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ (งานออกหน่วยเคลื่อนที่) จำนวน 50 เครื่อง, เครื่องพิมพ์บัตรพลาาสติก จำนวน 50 เครื่อง และเครื่องอ่านบาร์โค้ด จำนวน 300 เครื่อง Download File27897
15/07/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดทางโลหิตวิทยา 289,000 ชุดทดสอบ Download File27662
13/07/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ยกเลิกการประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ New Accounting Program ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ, ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค และศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา 1 ระบบ Download File27603
06/07/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อวัสดุสำหรับตรวจเอชแอลเอแอนติเจนโดยเทคนิคโมเลกุลาร์ จำนวน 5 รายการ Download File27430
06/07/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อน้ำยาตรวจนับจำนวนเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต (CD34 Enumeration kit) จำนวน 750 ชุดทดสอบ และชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดโลหิตขาวในผลิตภัณฑ์ Leucoreduced blood จำนวน 3,000 ชุดทดสอบ Download File27422
18/06/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขายทอดตลาดระบบทำความเย็น Download File26807
16/06/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างทำสเปรย์แอลกอฮอล์ จำนวน 300,000 ขวด Download File26590
11/06/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอเลื่อนการเปิดซองประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ New Accounting Program ของศูนย์บริกาณโลหิตแห่งชาติ, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ, ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค และศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา จำนวน 1 ระบบ Download File26560
09/06/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างสร้างรถมินิบัสโดยสาร Download File26345
07/06/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างปรับปรุงน้ำกลั่นสำหรับยาฉีด (WFI 4 องศา) สำหรับการผลิต HBIG และ HRIG Download File26314
24/05/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอเลื่อนการเปิดซองประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ New Accounting Program ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ, ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค และ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา จำนวน 1 ระบบ Download File25931
19/05/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้ออาหารเลี้ยงเพาะเชื้อสำหรับ Aerobic bacteria จำนวน 150,000 ขวด และ Anaerobic bacteria จำนวน 150,000 ขวด Download File25778
03/05/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ New Accounting Program ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ, ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค และศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลามา จำนวน 1 ระบบ Download File25149
28/04/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างทำเสื้อยืดคอกลม “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2564” จำนวน 30,000 ตัว Download File24980
09/04/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างทำแผ่นกรองอากาศคุณภาพสูง (Hepa Filter) แบบขึ้นจีบพร้อมเปลี่ยน จำนวน 54 แผ่น ณ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา Download File24670
05/04/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บพลาสมา จำนวน 38,400 ชุด Download File24571
05/04/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) (รายละเอียดตามมคุณลักษณะ) จำนวน 372 ลูก และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด 3 KVA จำนวน 4 เครื่อง Download File24566
05/04/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 15 เครื่อง คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 20 เครื่อง Download File24549
17/03/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างพิมพ์สติ๊กเกอร์ดวงเปล่าพร้อมผ้าหมึกสำหรับพิมพ์ข้อมูลส่วนประกอบโลหิต ในระบบ HIIG จำนวน 4,000,000 ดวง Download File23945
17/03/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อถุงขยะ จำนวน 39,700 กิโลกรัม Download File23936
11/03/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ยื่นเสนอราคารับซื้อเศษพัสดุที่ไม่ใช้แล้ว Download File23708
09/03/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ Alcohol Swab with Pack จำนวน 144,000 แพ็ค (1,440,000 ชิ้น) Download File23679
09/03/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อชุดเจาะเก็บเกล็ดโลหิตที่มีปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ำ (สำหรับ Single dose) Download File23670
04/03/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อก๊อส 2"x2" 12 ชั้น 2 ชิ้น ปราศจากเชื้อ จำนวน 1,200,000 ซอง Download File23484
04/03/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อพลาสเตอร์เทปใส จำนวน 12,000 กล่อง Download File23479
04/03/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อพลาสเตอร์เทปใส สำหรับติดผ้าก๊อสปิดแผล จำนวน 6,000 กล่อง ( 1 กล่อง x 12 ม้วน ) Download File23474
04/03/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive maintenance) ระบบควบคุมห้องสะอาดและงานตรวจสอบความถูกต้องของห้องสะอาด (Cleanroom validation) และอุปกรณ์สำหรับฝ่ายต่างๆในศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 งาน Download File23469
04/03/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเจลเก็บรักษาความเย็น (ICE GEL PACK) จำนวน 45,000 ชิ้น Download File23451
04/03/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาระบบหุ่นยนต์อัจฉริยะและระบบอัตโนมัติ แขวงปทุมวัน เขตประทุมวัน กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ (Phase 1 การสร้างหุ่นยนต์ต้นแบบ) Download File23443
03/03/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อน้ำยา Anti-Fyb จำนวน 15,000 มิลลิลิตร Download File23431
03/03/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกาศผลการคัดเลือก การให้เช่าพื้นที่ร้านอาหารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย Download File23423
01/03/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวตอร์พร้อมอุปกรณ์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 15 ครื่อง คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คพร้อมอุปกรณ์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน Download File23339
18/02/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ชี้แจงรายละเอียดคัดเลือกร้านสวัสดิการศูนย์บริการโลิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย Download File23057
18/02/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ FBS Hyclone,500 ml จำนวน 600 ขวด Download File23047
17/02/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อชุดตรวจ Alere Determine HIV ½ test และ ชุดตรวจ Alere Determine Syphilis test Download File23031
17/02/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตพร้อมระบบบันทึกข้อมูลการปั่น จำนวน 1 เครื่อง Download File23022
11/02/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างสร้างรถรับบริจาคโลหิตขนาด 4 เตียง Download File22824
11/02/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเจลเก็บรักษาความเย็น (ICE GEL PACK) จำนวน 45,000 ชั้น Download File22811
08/02/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ ( ระบบน้ำ RO/DI ) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 งาน Download File22775
03/02/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อน้ำผลไม้ 100% ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 44,000 โหล ( 1 โหลx12 กล่อง ) สำหรับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค Download File22331
03/02/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจนับเม็ดเลือดทางโลหิตวิทยา 289,200 ชุดทดสอบ Download File22325
03/02/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อขวดบรรจุน้ำยาแอนติซีรัม ขนาด 10 มล. จำนวน 500,000 ชุด Download File22312
01/02/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดให้เช่าพื้นที่ร้านอาหาร โดยวิธีการคัดเลือก Download File22279
28/01/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อไนโตรเจนเหลว จำนวน 150,000 กิโลกรัม Download File22013
28/01/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจเอชแอลเอ ด้วยเทคนิค Next Generation Sequencing (NGS) จำนวน 15,100 ชุดทดสอบ Download File22008
28/01/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ Tray 72 wells (Terasakiminiytray 72 wells) จำนวน 9,360 ชิ้น Download File21997
22/01/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก (งานผลิตส่วนประกอบโลหิต) จำนวน 26 เครื่อง, เครื่องพิมพ์สติกเกอร์ (งานออกหน่วยเคลื่อนที่) จำนวน 36 เครื่อง, เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก จำนวน 41 เครื่อง และเครื่องอ่านบาร์โค้ด จำนวน 50 เครื่อง Download File21833
18/01/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อถุงบรรจุโลหิตน้ำยา CPDA-1 ชนิดสองถุงขนาด 350 มิลลิตร (CPDA-1 Double Blood Bag 350 mL.) จำนวน 145,000 ชุด Download File21738
08/01/2021ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อกล่องกระดาษลูกฟูกและกล่องโฟม Download File21246
24/12/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อทำห้องออกหน่วยและยานยนต์ จำนวน 1 งาน Download File20922
23/12/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างผลิตน้ำดื่มสำหรับผู้บริจาคโลหิต ขนาด 350 มิลลิตร จำนวน 475,200 ขวด Download File20878
23/12/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ VITAMIN B1-6-12 จำนวน 3,175,000 เม็ด Download File20875
22/12/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ Tissue culture Flask 175 cm2 32ea/cs, NUNC จำนวน 15,040 อัน Download File20828
04/12/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อน้ำผลไม้เลี้ยงผู้บริจาคโลหิต จำนวน 43,530 โหล x 12 กล่อง Download File20305
30/11/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างปรับปรุงร้านอาหารสวัสดิการ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จำนวน 1 งาน Download File20271
27/11/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อ FILTER CASSETTE ULTRAFILTRATION 50KD0.5 Sq.m. จำนวน 62 แผ่น และ ILTER CASSETTE ULTRAFILTRATION 10KD 0.5 Sq.m. จำนวน 44 แผ่น Download File20121
27/11/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อ ALUMINIUM HYDROXIDE, HYDRATE, FOR ADSORPTION จำนวน 150 กิโลกรัม Download File20114
07/11/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างพิมพ์ฉลากปิดถุงบรรจุโลหิต (ฺBlood Bag lable) จำนวน 1,800,000 ดวง Download File19788
07/11/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อตู้ปลอดเชื้ออย่างยิ่งยวด ขนาด 6 ฟุต Download File19780
05/11/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องผนึกสายถุงบรรจุโลหิต (แบบตั้งโต๊ะ) จำนวน 5 เครื่อง Download File19661
05/11/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเตียงรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ จำนวน 25 คู่ Download File19658
05/11/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องชั่งและเขย่าถุงโลหิตอัตโนมัติ จำนวน 80 เครื่อง Download File19655
05/11/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องผนึกสายถุงบรรจุโลหิต (แบบพกพา) 42 เครื่อง Download File19652
05/11/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ฝ่ายเจาะเก็บโลหิต ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติบรมราชินีนาถ จำนวน 1 งาน Download File19637
02/11/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ Download File19622
29/10/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อตู้บ่มเพาะเชื้อควบคุมปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 2 ตู้ Download File19465
29/10/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้แก่พนังงานศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ประจำปีงบประมาณ 2564 Download File19457
28/10/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่า จำนวน 2 ตู้ Download File19436
28/10/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อโต๊ะควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบทำความเย็นแบบเลือกได้ จำนวน 2 เครื่อง Download File19433
28/10/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งพลาสมาแบบฉับพลัน จำนวน 2 ตู้ Download File19430
28/10/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตพร้อมระบบบันทึกข้อมูลการปั่น จำนวน 4 เครื่อง Download File19427
28/10/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อตู้แช่แข็งชนิดยีนขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร จำนวน 2 ตู้ Download File19413
28/10/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องผนึกสายถุงบรรจุโลหิต ชนิด 4 หัว จำนวน 2 ชุด Download File19404
26/10/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ยกเลิกประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน Download File19386
21/10/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างงานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ จำนวน 1 งาน Download File19259
21/10/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างรถรับบริจาคโลหิต จำนวน 5 คัน Download File19256
21/10/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างรถยนต์กระบะ พร้อมตู้บรรทุกแช่เย็น จำนวน 5 คัน Download File19252
06/10/2020ประกวดราคาจ้างทำเข็มที่ระลึกครั้งที่ 7 จำนวน 80,000 อัน พร้อมกล่อง, 16 จำนวน 35,000 อัน พร้อมกล่อง, 24 จำนวน 20,000 อัน พร้อมกล่อง, 36 จำนวน 15,000 อัน พร้อมกล่อง, 48 จำนวน 5,000 อัน พร้อมกล่อง, 60 จำนวน 3,000 อัน พร้อมกล่อง, 72 จำนวน 2,500 อัน พร้อมกล่อง 84 จำนวน 1,500 อัน พร้อมกล่อง, 96 จำนวน 1,000 อัน พร้อมกล่อง และ 108 จำนวน 1,000 อัน พร้อมกล่อง Download File18922
01/10/2020ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดส่งพัสดุให้ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ, งานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลทั่วประเทศ จำนวน 4 งาน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2564 Download File18725
28/09/2020สอบราคาซื้อน้ำยา Anti-Le a จำนวน 1,000 มิลลิลิตร และ Anti-Le b จำนวน 1,000 มิลลิลิตร Download File18622
28/09/2020สอบราคาซื้อน้ำยา Anti-Jk a จำนวน 1,000 มิลลิลิตร และ Anti-Jk b จำนวน 1,000 ลิตร Download File18618
24/09/2020ประกวดราคาซื้อถุงชุดสำหรับบรรจุโลหิตชนิด 4 ถุง ขนาด 450 มิลลิลิตร แบบ Top and Bottom System จำนวน 1,802,490 ชุด Download File18552
24/09/2020ประกวดราคาซื้อตลับนับจำนวนครั้งหรือใบมีด (เวเฟอร์) สำหรับใช้ในการตัดและเชื่อมสายถุงบรรจุโลหิตแบบปราศจากเชื้อ จำนวน 1,7350,000 ครั้ง Download File18549
15/09/2020สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน ณ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา Download File18368
15/09/2020สอบราคาจ้างงานดูแลสวน จำนวน 1 งาน Download File18365
15/09/2020ประกวดราคาซื้อเครื่องผนึกสายถุงโลหิตแบบตั้งโต๊ะ ชนิด 1 หัว จำนวน 13 เครื่อง (เพิ่มเติม) Download File18357
15/09/2020สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 15 เครื่อง Download File18354
09/09/2020ยกเลิกการสอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน 15 เครื่อง Download File18174
25/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและแก้ไขอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยเครือข่าย (FortiGate 200D, Fortigate 200E, Fortigate 200BDL, Fortigate 600C, FortiAnalyzer 200D, FortiAnalyzer 400E และ FortiWeb 600D) สำหรับใช้งานที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ, ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค จำนวน 1 งาน Download File17816
25/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบสารสนเทศงานบริการโลหิต (ระบบคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์บัตรพลาสติก, เครื่องพิมพ์แถบบาร์โค้ด, ระบบเครือข่ายสัยญาณพร้อมอุปกรณ์, โปรแกรมระบบงานบางพระ, โปรแกรมจัดการและระบบฐานข้อมูล ORACLE สำหรับโปรแกรมระบบงานบริการโลหิต, และโปรแกรม YellowFin) ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ, ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค จำนวน 1 งาน Download File17813
25/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์, เครื่องคอมพิวเตอร์, เครื่องพิมพ์, เครื่องสแกนเนอร์ และระบบการจัดการฐานข้อมูล และฐานข้อมูลขอลศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และศูนย์รับบริจาคและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค จำนวน 1 งาน Download File17810
25/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องสำรองไฟฟ้า ของ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ, ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา และศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม บางแค จำนวน 1 งาน Download File17807
25/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเตียงรับบริจาคโลหิตนอกสถานที่ จำนวน 58 เตียง Download File17804
25/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อเครื่องผนึกสายถุงแบบพกพา จำนวน 65 เครื่อง Download File17799
25/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ แบบสอดแขนจำนวน 15 เครื่อง Download File17793
25/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อเครื่องผนึกสายถุงโลหิตแบบตั้งโต๊ะ ชนิด 1 หัว จำนวน 13 เครื่อง Download File17787
25/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาซื้อตู้แช่แข็งแนวตั้งทำอุณหภูมิ -30 องศาเซลเซียส หรือต่ำกว่าขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จำนวน 8 ตู้ Download File17784
25/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ประกวดราคาจ้างขนส่งโลหิตและผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 งาน Download File17766
24/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาซื้อระบบป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ (KASPERSKY ENDPOINT SECURITY) จำนวน 1,800 Download File17741
24/08/2020ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สอบราคาจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องสแกนเนอร์และระบบการจัดการฐานข้อมูล ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา Download File17737
10/08/2020สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่ Epoxy อาคารผลิตและอาคารสัตว์ทดลอง จำนวน 1 งาน ณ ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา Download File17517
05/08/2020ประกวดราคาซื้อถุงเก็บตัวอย่างโลหิตพร้อมเข็มเจาะเก็บโลหิต (Simple diversion pounch with blood collection needle) จำนวน 460,000 ชุด Download File17360
03/07/2020ประกวดราคาจ้างออกแบบ และผลิตระบนน้ำบริสุทธิ์ที่ใช้ในการผลิตยา (RO-EDI) จำนวน 1 ชุด Download File16478
02/07/2020ประกวดราคาซื้อหลอดพลาสติกสำหรับเก็บตัวอย่างโลหิต 3 รายการ Download File16412
02/07/2020ประกวดราคาซื้อเข็มเจาะปลายนิ้วสำหรับผู้บริจาคโลหิต จำนวน 1,300,000 ชิ้น Download File16408
02/07/2020ประกวดราคาซื้อน้ำยาสำหรับเก็บเกล็ดเลือด (Platelet Addditive Solution : PAS) จำนวน 151,200 ถุง Download File16405
02/07/2020ยกเลิกการประกวดราคาซื้อชุดน้ำยา Anti-Human globulin Anti-IgG-C3d polyspecific Download File16392
01/07/2020สอบราคาซื้อก๊อสพับ 2"x2" 12 ชั้น 2 ชิ้น ปราศจากเชื้อ จำนวน 1,000,000 ซอง Download File16194
01/07/2020ประกวดราคาซื้อน้ำเกลือ (์Normal Saline Solution) จำนวน 120,000 ถุง Download File16193
01/07/2020ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยา Anti-Human globulin Anti-IgG,-C3d: Polyspecific สำหรับตรวจคัดกรองหาแอนติบอดีต่อเม็ดโลหิตแดง จำนวน 19,900,000 Test Download File16190
01/07/2020ประกวดราคาซื้อยาธาตุเหล็ก จำนวน 70,000,000 เม็ด Download File16179
01/07/2020ประกวดราคาซื้อแผ่นฮีโมโกลบิน จำนวน 1,300,000 แผ่น Download File16174
30/06/2020ประกวดราคาซื้อตู้แช่เย็นใช้สำหรับเก็บเลือด อุณหภูมิ 1-6 องศาเซลเซียส จำนวน 8 ตู้ Download File16139
23/06/2020สอบราคาซื้อน้ำยา Anti-S (IgG) จำนวน 280 มิลลิตร และ Anti-s (IgG) จำนวน 280 มิลลิลิตร Download File15930
23/06/2020สอบราคาซื้อน้ำยา Anti-Fya จำนวน 1,000 มิลลิลิตร Download File15923
23/06/2020ประกวดราคาซื้อน้ำยา Anti-Dia (IgG) จำนวน 1,000 ลิตร Download File15918
22/05/2020ประกวดราคาจ้างตกแต่งภายในพร้อมจัดหาครุภัณฑ์ภายในอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี Download File14905
15/05/2020สอบราคาซื้อตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส แบบยืน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 800 ลิตร จำนวน 1 ตู้ Download File14630
15/05/2020ประกวดราคาซื้อตัวกรองเม็ดโลหิตขาวสำหรับโลหิตรวม (WHOLE LEUKOCYTE REMOVAL FILTER) จำนวน 50,000 อัน Download File14624
15/05/2020ประกวดราคาซื้อขวดบรรจุน้ำยาแอนติซีรัม ขนาด 10 มิลลิลิตร จำนวน 500,000 ชุด Download File14621
15/05/2020สอบราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนสำหรับงานธนาคารเลือด จำนวน 5 เครื่อง Download File14612
15/05/2020สอบราคาซื้อน้ำยา Anti-Fyb (IgG) จำนวน 1,000 ลิตร Download File9076

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.