บริจาคโลหิตกลางสวน ส่งต่อการให้ที่งดงาม เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล ในงานกาชาด ประจำปี 2562

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิตกลางสวน
ส่งต่อการให้ที่งดงาม เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล ในงานกาชาด ประจำปี 2562

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนประชาชนส่งต่อการให้ที่งดงาม ร่วมบริจาคโลหิตกลางสวน ในงานกาชาด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15 – 24 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.00 น. ณ หลังอาคารลีลาศเก่า สวนลุมพินี ประตู 3 ฝั่งถนนพระราม 4

          ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า สภากาชาดไทย ได้จัดงานกาชาดประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เย็นศิระเพราะบริบาล เกิดสายธารการให้ที่งดงาม” ระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2562 ณ สวนลุมพินี เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ราชูปถัมภกสภากาชาดไทย เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจพระบรมราชูปถัมภก องค์สภานายิกาและองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินภารกิจด้านการบริการโลหิต จึงได้จัดกิจกรรมเชิญชวนร่วมสร้างความสุขด้วยการบริจาคโลหิตกลางสวน ส่งต่อการให้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษา และสำรองโลหิตคงคลัง อีกทั้งเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นให้ประชาชนร่วมบริจาคโลหิตในงานกาชาด ตลอด 10 วัน 10 คืน ตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. ณ บริเวณหลังอาคารลีลาศเก่า สวนลุมพินี เข้าทางประตู 3 ฝั่งถนนพระราม 4 นับเป็นงานมหกรรมการกุศลครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ที่จัดขึ้นในสวนสาธารณะใจกลางกรุงเทพมหานคร

          จึงขอเชิญชวนร่วมสร้างความสุขด้วยการบริจาคโลหิตกลางสวน ส่งต่อการให้ที่งดงาม เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล ด้วยการบริจาคโลหิตในงานกาชาด ประจำปี 2562 การเดินทางสะดวก ด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงสถานีศาลาแดง หรือ รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สถานีสีลม (ทางออกฝั่งสวนลุมพินี) และเข้างานโดยไม่เสียค่าผ่านประตู สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต
โทร. 0 2256 4300
, 0 2263 9600-99 ต่อ 1101,1760,1761,1771

********************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.