ถึงเวลาออกมาช่วยเพื่อน รอบ 3 ผู้ป่วย COVID-19 เพศชาย ที่หายแล้ว บริจาคพลาสมาเพื่อใช้เสริมการรักษาผู้ป่วย COVID-19

 
 
📍ถึงเวลาออกมาช่วยเพื่อน รอบ 3
🦠ผู้ป่วย COVID-19 เพศชาย ที่หายแล้ว
🟡พลาสมาของท่านมีคุณค่า
🤒สามารถนำไปทำยารักษาผู้ป่วย COVID-19 ได้
 
🚩คุณสมบัติของผู้ป่วย COVID-19 ที่ต้องการบริจาคพลาสมา
1. รับบริจาคเฉพาะเพศชาย
2. ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้วพำนักอยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑลที่เดินทางได้สะดวก
3. รักษาหายแล้ว ไม่มีอาการใดๆ หลงเหลืออยู่ อย่างน้อย 28 วัน
5. อายุ 18 ถึง 60 ปี
6. น้ำหนักตัวไม่ต่ำกว่า 55 กก. ขึ้นไป
7. สุขภาพแข็งแรงดี
 
📲ลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น
 
👉เจ้าหน้าที่จะติดต่อนัดหมายเพื่อคัดกรองในรายละเอียดต่อไป
☎️สอบถามโทร 0 2256 4300

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.