ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สามารถบริจาคโลหิตได้หรือไม่?

หากมีอาการมึนเมาจากการดื่มแอลกอฮอล์หรือสารอื่นๆ จะส่งผลต่อการไหลเวียนโลหิตและจิตประสาท ไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติสุขภาพของตนเองได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงควรงดบริจาคโลหิต 24 ชั่วโมง และต้องไม่มีอาการผิดปกติใดๆ จึงสามารถบริจาคโลหิตได้ แต่กรณีผู้ที่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ให้งดบริจาคโลหิตถาวร

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.