เอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ถุงบรรจุโลหิต

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.