เอกสารประกอบการใช้งานน้ำยาทั่วไป (Other Reagent)
PBS pH 7.3

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.