คุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต

คุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต ดังนี้
1. จะต้องมีอายุ 17 ปี บริบูรณ์ -70 ปี สำหรับเยาวชนที่มีอายุ 17 ปี จะต้องให้ผู้ปกครองเซ็นยินยอมให้บริจาคโลหิตด้วยนะคะ ถึงจะบริจาคได้
2. มีน้ำหนัก 45 กิโลกรัม ขึ้นไป
3. สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่อยู่ในระหว่างเจ็บป่วย
4. ไม่มีประวัติเป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคประจำตัวที่อาจส่งผลกระทบกับสุขภาพของผู้บริจาคโลหิต
5. ไม่เจาะหู สัก ลบรอยสัก ภายในระยะเวลา 1 ปี ก่อนมาบริจาคโลหิต
6. ไม่มีประวัติติดยาเสพติด หรือเพิ่งพ้นโทษ ในระยะ 3 ปี


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2256 4300

วิดีโอเกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.