“คิดถึงพ่อ” ชวนทำดีด้วยการบริจาคโลหิต 5 ธันวาคม 2565

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ น้อมรำลึกและสำนึกใน   พระมหากรุณาธิคุณ บริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565

          รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นกษัตริย์ผู้เป็นที่รัก เทิดทูน และเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อวงการแพทย์ ทรงสนับสนุนส่งเสริมงานด้านบริการโลหิตมาอย่างต่อเนื่อง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคาร “รังสิตานุสรณ์” เพื่อเป็นอาคารที่ทำการบริการโลหิต และเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2512 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด “อาคารศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ” เพื่อใช้เป็นอาคารที่ทำการบริการโลหิตหลังใหม่ ทรงปรับเปลี่ยนและพัฒนางานด้านต่างๆ ให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของนานาอารยประเทศ อาทิ ห้องปฏิบัติการตรวจโลหิตที่ทันสมัย มีโรงงานผลิตถุงบรรจุโลหิต มีการผลิตน้ำยาตรวจหมู่โลหิต และผลิตผลิตภัณฑ์โลหิตมากมาย เพื่อนำไปช่วยผู้ป่วยในการรักษาพยาบาล เป็นผลให้การดำเนินงานบริการโลหิตของประเทศไทยมีความก้าวหน้า เติบโตใต้ร่มพระบารมีตลอดมา จนกระทั่งเสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 แม้ระยะเวลาจะล่วงเลยมาจวบจนปัจจุบัน เหล่าพสกนิกรชาวไทยยังคงคำนึงถึงพระมหากรุณาธิคุณเสมอมาไม่เสื่อมคลายในศุภสมัย และเพื่อเคารพยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ ซึ่งเป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัว สังคม ที่ผู้เป็นลูกจะต้องเคารพเทิดทูนพระคุณด้วยความกตัญญู

          จึงขอเชิญชวนพสกนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมรำลึกและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการบริจาคโลหิต โดยจัดกิจกรรม “คิดถึงพ่อ ขอทำดีด้วยการบริจาคโลหิต” ในวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
ถนนอังรีดูนังต์

          ร่วม “คิดถึงพ่อ” ทำดีด้วยการบริจาคโลหิต ตลอดเดือนธันวาคม 2565 ได้ที่

  • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์
  • หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 7 แห่ง (Fixed Station)

        – สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค)                     – เดอะมอลล์ (บางแค) ชั้น P

        – เดอะมอลล์ (บางกะปิ) ชั้น 3                              – เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ (งามวงศ์วาน) ชั้น 5

        – เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ สาขาท่าพระ ชั้น 1                  – ศูนย์การค้า ดิ เอ็มโพเรียม สุขุมวิท ชั้น M

        – บ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)

          ส่วนภูมิภาคบริจาคโลหิตได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช สงขลา และภูเก็ต

                                                          ******************************************

                                                                                                                                           ประกาศ ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2565

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.