คนไทยไม่ทิ้งกัน รวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทย บริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วย

คนไทยไม่ทิ้งกัน รวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทย บริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วย 

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ชวนคนไทยรวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทย ถึงเวลาแล้ว ที่ทุกคนต้องช่วยกันบริจาคโลหิต อย่ารอให้ถึงวันที่ผู้ป่วยไม่มีโลหิตในการรักษา

          รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 เป็นเหตุให้ผู้บริจาคโลหิตมีความกังวลในการเดินทางมาบริจาคโลหิต ทำให้จำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลง การปรับขนาดหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต จากจำนวน 200-300 คน ให้เล็กลง เหลือเพียง 30 คน จนขณะนี้มีปริมาณโลหิตไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่รักษาในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศกว่า 160 แห่ง ที่ต้องใช้โลหิตในการผ่าตัด รวมทั้งผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้โลหิตเป็นประจำ ปัจจุบันมีการเบิกขอใช้โลหิตมายังศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ เฉลี่ยวันละ 5,400 ยูนิตต่อวัน แต่สามารถจ่ายเลือดให้ได้เฉลี่ย 2,400 ยูนิตต่อวัน หรือร้อยละ 44 เท่านั้น จึงต้องจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อความต้องการอย่างเร่งด่วน หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษา

          ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนต้องไม่ทิ้งกัน รวมเลือดเนื้อ ชาติเชื้อไทย บริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วย อย่ารอให้ถึงวันที่ผู้ป่วยไม่มีโลหิตในการรักษา โดยร่วมบริจาคได้ 3 ช่องทาง ได้แก่

          1. บริจาคโลหิตที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ , สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม (บางแค) และภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ 

          2. บริจาคเป็นหมู่คณะ 10-20 คน ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดรถรับ-ส่ง มาบริจาค

          3. คอนโด หมู่บ้าน และชุมชน รวบรวมสมาชิก 50 คน เพื่อจัดรถรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ไปรับบริจาคโลหิต ติดต่อประสานงาน ได้ที่งานจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2252 1637

ผู้ที่สนใจบริจาคโลหิตในช่วงนี้

• ขอให้คัดกรองสุขภาพของตนเองก่อน ถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยง สถานที่เสี่ยง ใกล้ชิดกับกลุ่มเสี่ยง  

  และหายป่วยโดยไม่มีอาการใดๆ หลงเหลืออยู่ ให้งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์

• โปรดตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพตนเองตามความเป็นจริง

• ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เดินทางมาบริจาคโล

*******************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.