ข่าวประชาสัมพันธ์

พ่อนี้ มีบุญคุณอันใหญ่หลวง กาชาดชวนบริจาคโลหิต “เพื่อพ่อ” ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านต่อ

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.