กาชาด ขอเชิญเช่าบูชา “บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์” เสริมมงคลชีวิต ให้สุขภาพดี เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เฉลิมพระกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้จัดสร้างสิ่งมงคลสักการะ บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์โดยการอุปถัมภ์จากวัดบวรนิเวศวิหาร เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้บูชาเสริมมงคลชีวิต ให้สุขภาพดี โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนทุนในการก่อสร้าง อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เฉลิมพระกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า

          รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้จัดสร้าง “อาศรมหลวงตาชีวกโกมารภัจจ์” เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เป็นสัญลักษณ์ของความมีสุขภาพดี ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ ให้ผู้บริจาคโลหิตและประชาชนทั่วไป ได้เคารพสักการะ มาตั้งแต่ 20 พฤษภาคม 2520

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงได้จัดสร้างเหรียญและรูปหล่อบรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์ โดยรายได้ หลังหักค่าใช้จ่ายสนับสนุนการการก่อสร้าง “อาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า” 2 แห่ง ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 จ.เชียงใหม่ และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช เพื่อขยายงานบริการโลหิตในส่วนภูมิภาคให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการโลหิตแบบครบวงจร มีโลหิตเพียงพอต่อความต้องการ เพื่อนำไปรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ โดยมีรายละเอียดการจัดสร้าง ดังนี้

     

          จึงขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาเช่าบูชาเหรียญและรูปหล่อ “บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์” เข้าพิธีมังคลาภิเษก โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ และ ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส ณ วัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

           เช่าบูชา “บรมครูแพทย์ชีวกโกมารภัจจ์” ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้

           1. เช่าบูชาผ่านช่องทางออนไลน์ ได้ที่ http://nationalbloodcentre.com/ จัดส่งให้ภายใน 15 วัน

           2. เช่าบูชาด้วยตนเอง ได้ที่
              – ส่วนกลาง เช่าบูชาได้ทุกวัน ที่ฝ่ายการเงิน ชั้น 1 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย สอบถามโทร. 0 2263 9600 ต่อ                    1852 ในวันและเวลาราชการ
             – ส่วนภูมิภาค เช่าบูชาเหรียญและรูปหล่อเนื้อทองแดง ได้ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่งทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.