กาชาดวอนเลือดคงคลังไม่พอจ่าย โรงพยาบาลต้องเลื่อนผ่าตัด

กาชาดวอนเลือดคงคลังไม่พอจ่าย โรงพยาบาลต้องเลื่อนผ่าตัด

 

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย วอนบริจาคเลือดให้ผู้ป่วย เนื่องจากเลือดคงคลังมีน้อย ไม่พอกับการเบิกเลือดของโรงพยาบาล ทั่วประเทศเพิ่มสูงขึ้นถึง 2,600-3,000 ยูนิตต่อวัน แต่สามารถจ่ายเลือดให้ได้เพียง 60% เท่านั้น ส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยหลายรายต้องเลื่อนการผ่าตัด

          ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ความต้องการเลือดในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา ปริมาณเลือดสำรองในคลังของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ มีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากมีผู้บริจาคโลหิตลดน้อยลง ซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นทุกเดือนจะเป็นเฉพาะในช่วงที่มีความต้องการใช้เลือดในการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ขณะที่มีผู้บริจาคโลหิตลดลงจากปกติซึ่งจะต้องได้รับโลหิตบริจาคตามเป้าหมาย คือ  2,000-2,500 ยูนิตต่อวัน  แต่ได้รับโลหิตบริจาคเฉลี่ย 1,500-1,700 ยูนิตต่อวัน เท่านั้น จึงเกิดการขาดแคลนสะสมจนทำให้ปริมาณโลหิตคงคลังลดน้อยลงไป จนถึงขณะนี้ เริ่มส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ โดยเฉพาะในโรงพยาบาลใหญ่ๆ หลายแห่ง ที่ต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดให้ผู้ป่วย รวมทั้ง ผู้ป่วยเด็กโรคเลือด อาทิ โรคโลหิตจางธาลัสซีเมีย ฮีโมฟีเลีย ที่ต้องใช้เลือดในปริมาณมากและต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยโรงพยาบาลทั่วประเทศ กว่า 160 แห่ง  ขอเบิกเลือดมายังศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เฉลี่ยเบิกรวม 2,600-3,000  ยูนิตต่อวัน แต่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  จ่ายเลือดให้ได้เฉลี่ย 1,600-2,000 ยูนิตต่อวัน หรือ ประมาณ 60 % ทำให้โรงพยาบาลต้องเลื่อนการผ่าตัดผู้ป่วยบางรายออกไปก่อน

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จึงขอเชิญชวนผู้บริจาคโลหิตและประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศให้ได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที  สามารถติดต่อบริจาคโลหิต ได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาดที่ 11 วิเศษนิยม บางแค  หรือบริจาคได้ที่ สาขาบริการโลหิต 6 แห่งในกรุงเทพฯ ได้แก่ โรงพยาบาลตำรวจ  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า และโรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

          ในส่วนภูมิภาค บริจาคโลหิตได้ที่  ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และงานบริการโลหิต รวม 13 แห่ง ได้แก่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ จังหวัดลพบุรี  ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่นอุบลราชธานี นครสวรรค์  พิษณุโลก เชียงใหม่  นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต  สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และสาขาบริการโลหิตโรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต 0 2256 4300,0 2263 9600-99 ต่อ 1101,1760,1761

***************************************

ประกาศ ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.