กาชาดบอกบุญ ชวนคนไทย วิ่ง Virtual Run “Run for Blood” วิ่งหาเลือด…เพื่อผู้ป่วย

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย ชวนคนไทยสุขภาพดี แสดงพลังของการให้ด้วยใจ วิ่งไปด้วยกัน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วย ในโครงการ Virtual Run “Run for Blood วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย” ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม – วันที่ 20 ธันวาคม 2563 เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

          รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นแกนกลางในการจัดหาโลหิตบริจาคให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพ ปลอดภัยสูงสุดทั้งผู้ให้และผู้รับ ตามนโยบายหลักว่า “โลหิตทุกยูนิต ต้องได้รับจากการบริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน”

          ดังนั้น การจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ มีคุณภาพ และปลอดภัย ตามมาตรฐานสูงสุดต่อผู้ป่วย  จึงมีกระบวนการดำเนินงานตามขั้นตอน การเจาะเก็บโลหิต ตรวจคัดกรองโลหิต ปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต และจ่ายโลหิตให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งจำเป็นต้องใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ ช่วยในการสนับสนุนการทำงาน และมีค่าใช้จ่ายจำนวนมาก จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรม Virtual Run “Run for Blood วิ่งหาเลือด เพื่อผู้ป่วย” เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการฯ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. ลงทะเบียนวิ่งสะสมระยะทาง ค่าสมัคร 500 บาท (เสื้อวิ่ง และเหรียญ)  
  • ลงทะเบียนวิ่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 20 ธันวาคม 2563 สมัครได้ทาง Thairun
  • จัดส่งเสื้อและเหรียญ ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป
  • จับสลากลุ้นรางวัลสร้อยคอทองคำ 1 สลึง จากรายชื่อผู้สมัครลงทะเบียนฯ 2 ครั้ง / 1 เดือน (จำนวน 5 ครั้ง)
  1. สนับสนุนทำบุญซื้อเสื้อวิ่ง ราคา 300 บาท จำหน่ายที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถนนอังรีดูนังต์ และ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ สงขลา นครศรีธรรมราช และภูเก็ต
  2. ร่วมบริจาคเงิน เข้าบัญชี “คณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย” บัญชีกระแสรายวัน 045-286494-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย

          ผู้สนใจร่วมทำบุญ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิตศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย โทร. 0 2256 4300, 0 2263 9600 – 99 ต่อ 1101, 1753, 1760 และ1771 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.