กาชาดชวน “คิดถึงพ่อ” บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ขอเชิญพสนิกรทุกหมู่เหล่า บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตลอดเดือนธันวาคม 2564
 
พร้อมรับเสื้อยืดที่ระลึก ในโครงการ Blood Hero ปี 2  ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าของจะหมด
 
เช็คสถานที่รับบริจาคโลหิตในโครงการ Blood Hero ปี 2
.
บริจาคโลหิต ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ถ.อังรีดูนังต์
สามารถลงทะเบียนนัดหมายบริจาคโลหิต Online ล่วงหน้าได้แล้ว
เพียงคลิก http://bdbooking.nbc.in.th
 
คุณสมบัติผู้บริจาคโลหิต
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิต
 
ดาวน์โหลดแบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มยินยอมผู้ปกครองให้บริจาคโลหิต (สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์)
 
หมายเหตุ ผู้บริจาคโลหิตที่ปรินท์แบบฟอร์มใบสมัครผู้บริจาคโลหิตมาจากบ้าน จะต้องปรินท์แบบคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส COVID-19 แนบมาด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.