กาชาดชวนบริจาคโลหิต ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2563

         

กาชาดชวนบริจาคโลหิต ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2563

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญประชาชนชาวไทยที่มีสุขภาพดีร่วมใจบริจาคโลหิต  ถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2563 และเพื่อให้มีโลหิต  ช่วยเหลือผู้ป่วยในช่วงของการระบาด COVID-19 ซึ่งทำให้เกิดภาวะโลหิตขาดแคลนทั่วประเทศขณะนี้

          รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในเดือนเมษายนของทุกปี มีวันสำคัญของคนไทย ที่ร่วมกันทำความดี ในวันนั้นก็คือ วันที่  2 เมษายน ซึ่งเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ซึ่งพระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างของ  การทำงานที่เสียสละ ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะโดยทรงทุ่มเทพระวรกาย และพระสติปัญญาในการช่วยเหลือประชาชนชาวไทย และยังทรงเผื่อแผ่ไปยังราษฎรประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะภารกิจของสภากาชาดไทย  ทรงทำนุบำรุงกิจการของสภากาชาดไทยหลากหลายด้าน ทั้งบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้ ทั้งเรื่องของคุณภาพชีวิต รวมทั้งสนับสนุนงานบริการโลหิต เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ เข็มที่ระลึก ผู้บริจาคโลหิต และประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการบริจาคโลหิต ส่งผลทำให้มีผู้บริจาคโลหิตประจำจำนวนมาก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น อาทิ พระราชดำรัสขอบคุณ ดังนี้

 

“การที่เรามีโลหิตสำหรับรักษาผู้ป่วย

ทำให้ผู้ป่วยหายจากการเจ็บไข้ แล้วสบายดี

เป็นที่ชื่นชมของประชาชนชาวโลกว่า

ประเทศไทยมีคนที่มีใจเมตตากรุณาและช่วยเหลือผู้อื่น

การที่ทุกท่านมาบริจาคโลหิต

และได้ช่วยกันอำนวยความสะดวกจัดการให้มีการบริจาคโลหิตได้เช่นนี้

ก็เป็นบุญกุศลอย่างยิ่ง

ขอให้กุศลนี้ช่วยสนองตอบให้ทุกท่านมีความสุข ความเจริญ พร้อมกับสิ่งที่ปรารถนาทุกประการ”

 

พระราชดำรัส สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย

ในพิธีพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1 ประกาศเกียรติคุณ

และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ 108 ครั้ง

ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 4 ประจำปี 2557-2558 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559

ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุร

          ในโอกาสนี้ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงขอเชิญประชาชนชาวไทยที่รักสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมใจบริจาคโลหิตตลอดเดือนเมษายน 2563  เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษา ในวันที่ 2 เมษายน 2563   และเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องรับโลหิตในการรักษาในช่วงภาวะโลหิตขาดแคลน

 

ผู้ที่สนใจบริจาคโลหิตในช่วงนี้

  • ขอให้คัดกรองสุขภาพของตนเองก่อน ถ้าอยู่ในพื้นที่เสี่ยง สถานที่เสี่ยง และใกล้ชิดกับ

       กลุ่มเสี่ยง งดบริจาคโลหิต 4 สัปดาห์

  • โปรดตอบคำถามเกี่ยวกับสุขภาพตนเองตามความเป็นจริง
  • ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่เดินทางมาบริจาคโลหิต

 

**********************************

                                                                                                                                         

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.