กาชาดชวนบริจาคโลหิตเพิ่มปีละครั้ง Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต

     

       

          ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เชิญชวนบริจาคโลหิตเพิ่มจาก ปีละ 1 ครั้ง เป็น 2 ครั้ง จาก 2 ครั้ง เป็น 3 ครั้ง จาก 3 เป็น 4 ครั้ง เพื่อให้มีโลหิตเพิ่มขึ้นเพียงพอสำหรับให้ผู้ป่วย ในโครงการหลักประจำปี 2563 “Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2563

บริจาคได้ที่

  • ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
  • ศูนย์รับบริจาคโลหิตและพลาสมา สถานีกาชาด 1 วิเศษนิยม บางแค
  • ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 13 แห่ง
  • โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต
  • โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2256 4300

******************************************

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คุณได้ลงนามถวายพระพรเรียบร้อยแล้ว.